25. 2. 2022
Aktuality
Co dělá Brno

V Brně vzniká nový park

Město Brno již dlouhodobě pracuje na revitalizaci poměrně velkého území kolem toku říčky Ponávky. Území je vzhledem ke své velikosti rozděleno do mnoha etap, propojuje tok řeky Svitavy od jezu Radlas až po soutok Svratky s Ponávkou u ulice Jeneweinovy. Myšlenkově projekt vychází z Komplexní revitalizační studie, která byla zpracována již v roce 2010 v rámci projektu REURIS. Společným cílem projektu je zpřístupnit říčku široké veřejnosti a vytvořit řetězec revitalizovaných zelených pobytových ploch.

V současnosti město intenzivně pracuje na etapě 9.2 – Park Škrobárenská, která se nachází mezi ulicemi Kalová, Dornych a Škrobárenská. Podařilo se dohodnout spolupráci se společností CTP Ponávka Business Park, spol. s.r.o., která také vlastní v dané lokalitě pozemky. Součástí dohody je i finanční spoluúčast společnosti CTP na projektové dokumentaci i následné realizaci projektu. Autorkou projektu přírodně—krajinářské části je Ing. Eva Wagnerová a úpravy toku projektuje Ing. Olga Veselá.

V rámci revitalizace toku bude upraveno koryto a vložen ostrůvek, dále bude v jižní části vybudováno jezírko s pobytovým molem. Břehy budou upraveny tak, aby přiblížili říčku návštěvníkům. V parku s přírodně-krajinářským charakterem budou vytvořeny terénní modelace doplněné vegetací šitou na míru místním podmínkám a charakteru území. Kromě solitérních stromů a jejich skupin se objeví plochy s podrostovými trvalkami. V parku je navržen centrální herní prvek se skluzavkou a další herní prvky pro děti, outdoorové hřiště pro dospělé a prostor parku bude doplněn dalším mobiliářem.

Park bude zpřístupněn z ulice Dornych dvěma lávkami, jedna bude umístěna v severní části území a lze z ní pokračovat směrem k prodejně Lidl, druhá ze západní části parku. Vstupy budou lemovány stromořadím.

V jižní části park naváže na již zrealizovanou etapu 10.1 a 10.2, pro kterou byl obyvateli města Brna vybrán název Park Mariacela. Na projekt této etapy navazuje cyklostezka budovaná podél východní hranice území, kolem hal společnosti CTP na ulici Škrobárenská lemující území parku severojižním směrem.