fbpx

Soutěž

Najdi obrázek maskota umístěného v tramvaji propagující kampaň Připrav Brno a Ekodotace, vyfoť ho a sdílej na sociálních sítích. A třeba právě ty se můžeš stát výhercem elektrokoloběžky nebo dalších zajímavých cen.

Slider

PRAVIDLA SOUTĚŽE NAJDI MASKOTA #PRIPRAVBRNO

Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže s názvem Najdi maskota #PripravBrno (dále jen „soutěž“).

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěžeje Magistrát města Brna Oddělení motivačních programů Odboru životního prostředí, Šumavská 35, Brno 601 67 (dále jen „pořadatel“).

Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen “pravidla”).

2. Zadání a princip soutěže

V Brně bude v průběhu trvání soutěže jezdit tramvaj s motivem kampaně #PripravBrno v rámci reklamního celopolepu. Tramvaj bude mít ve vnitřních prostorách umístěn obrázek maskota a úkolem bude ho najít, vyfotit a zveřejnit jako příspěvek na svůj instagramový, facebookový, twitterový profil pod #pripravbrnomaskot @brnomycity (nestačí zveřejnit pouze ve stories). Další podmínkou je, aby byl profil veřejný.

Účastník soutěže (dále jen „soutěžící“) se do soutěže zapojí vložením videa či fotky na svůj instagramový, facebookový, twitterový profil s popisem #pripravbrnomaskot @brnomycity.

Soutěžící vložením příspěvku na svůj instagramový, facebookový, twitterový profil souhlasí s pravidly soutěže, a bere na vědomí zpracování osobních údajů dle bodu 7.

3. Průběh soutěže a výběr výherců

Soutěž probíhá od 1. 1. 2022 do 31. 03. 2022 výhradně na Instagramu, Facebooku, Twitteru pod hashtagem #pripravbrnomaskot.

Kde se právě teď šalina nachází, vám zobrazí mapa na stránce https://mapa.idsjmk.cz/, šalinu vyhledejte pod číslem 1596.

V termínu do 10. 04. 2022 bude ze soutěžních příspěvků vylosováno 15 výherců pomocí aplikace pro náhodný výběr. Prvních deset soutěžících bude kontaktováno pro převzetí možné výhry, pokud se někoho z první desítky nepodaří kontaktovat, automaticky přichází na řadu další soutěžící ze zbylé pětice.

Výherci budou kontaktováni přes direct v závislosti na vybrané sociální síti k poskytnutí jména, příjmení a emailové adresy (dále bod 7.)

4.  Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

Ve hře je celkem 10 možných výher.

Výhry:

  1. Elektrokoloběžka
  2. Roční přenosná šalinkarta (pro zóny 100 a 101 v Brně)
  3. Rodinná přenosná permanentka na 10 vstupů do brněnské zoologické zahrady
  4. Roční tarif u Nextbike
  5. Roční tarif u Nextbike
  6. Roční tarif u Nextbike
  7. Roční tarif u Nextbike
  8. Roční tarif u Nextbike
  9. Roční tarif u Nextbike
  10. Roční tarif u Nextbike

Každý uživatel může v dané soutěži získat pouze jednu cenu.

Výhry budou výhercům předány osobně na akci DEN ZEMĚ 23. 04. 2022. Případně budou připraveny k převzetí od 25. 04. 2022 na adrese Šumavská 35, 602 00 Brno, 4. patro, Oddělení motivačních programů Odboru životního prostředí MMB, kancelář č. 421. Případným soutěžícím mladším 18 let může být cena vydána pouze v případě, že se pro její převzetí dostaví v doprovodu zákonného zástupce.

5. Podmínky účasti v Soutěži

Soutěžící může být výhradně svéprávná fyzická osoba, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), která je registrována na sociální sítí Instagram, Facebook, Twitter a po celou dobu soutěže má na těchto sociálních sítích aktivní svůj účet a splní stanovená pravidla soutěže.

Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití výše uvedených sociálních sítí a současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.

6. Vyloučení ze Soutěže a další důležité podmínky soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření či důkazy na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity Instagramových, facebookových, twitterových účtů, nemá nárok na výhru. Soutěžící se může zapojit do soutěže vložením příspěvku na více sociálních sítích, avšak nevzniká mu tím nárok na více výher.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni pořadatelé soutěže.

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Jediné, úplné a aktuální znění pravidel je k dispozici výhradně na odkazu priprav.brno.cz/soutez

Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost, případně požadovat jiné plnění. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost sítě Instagram, Facebook, Twitter).

Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musejí být směřovány Pořadateli, nikoliv provozovatelům sociálních sítí.

7. GDPR

Pořadatel zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“). Abychom splnili naše smluvní povinnosti k soutěži budou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, email, alias. Právním titulem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Informace o zpracování osobních údajů podle č. 13 GDPR, práva subjektu údajů podle GDPR a dále kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů MMB a na Referát ochrany informací Organizačního odboru MMB naleznou účastníci soutěže na https://www.brno.cz/gdpr. Konkrétní záznam o činnostech zpracování lze nalézt zde: https://www.brno.cz/gdpr/zaznamy-o-cinnostech-zpracovani/#OZP.

 V Brně, dne 15. 11. 2021