Mezinárodní den životního prostředí připadl na středu 5. června a k této příležitosti jsme pro vás připravili zábavnou i naučnou akci pro děti i dospělé Ať je klima v Brně prima aneb Dny životního prostředí. Od začátku týdne byl v Zoo Brno k vidění mobilní měřící vůz kvality ovzduší.

Vše vyvrcholilo v sobotu 8. června hrou o poklad, kdy se účastníci na šesti stanovištích zapojili do zábavné hry s úkoly z oblasti životního prostředí. Za vyplněný arch pak obdrželi odměnu a ti odvážní si mohli zahrát o ceny i na kole štěstí. Počasí nám přálo a účast rodičů s dětmi, prarodičů s vnoučaty nebo různých sportovních a zájmových oddílů byla obrovská.

x

Ale to není vše! Na účastníky čekala i řada dalších stanovišť, kde se dozvěděli něco o včelaření ve městě, namalovali si svůj kamínek, nakrmili kamenožrouta či shlédli představení dětského environmentálního divadélka.

Jako zajímavost stojí zato uvést, že po celou sobotu od 11 do 23 hodin padaly z brněnského orloje na nám. Svobody skleněné kuličky s lístečkem z kolekce #PripravBrno.

x

x

Bylo možné se zapojit i do speciální stezky Se zajícem za poznáním. Děti se na ní seznamovaly se zvířaty a jejich mláďaty. Trasa byla koncipována tak, aby byla nejen informativní, ale i zábavná a edukativní, čímž podporuje aktivní zapojení dětí do učení prostřednictvím her a otázek.

K návštěvě vás také pozvalo Roadshow promo a eko auto, které do zoo dovezlo kousek designu z Brna a nakoupit jste v něm mohli brněnské dárkové předměty.

Věříme, že jste si akci společně s námi užili!

x