#PripravBrno
jako odpovědná firma

Snižujeme emise a přijímáme adaptační opatření, nejsme na to ale sami. Spolu s námi do toho šla řada brněnských organizací. Přidejte se k nim. Připravili jsme 10 kroků, jak může přispět i vaše firma. S jejich pomocí dokážete snížit produkci skleníkových plynů při spotřebě energií, výrobě a provozu, využívání budov nebo při stavebních činnostech. Jak začít? Připojte se k memorandu.

Slider

Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny může podepsat jakákoli právnická osoba, která aktivně působí na území města Brna. Svým podpisem se zavážete k dodržování 10 kroků pro Brno, které zmírní produkci skleníkových plynů vaší organizace, a stanete se hrdým nositelem pozitivní změny.

10 kroků pro Brno

Krok
Využívat moderní technologie ke snížení energetické náročnosti budov
Krok
Více využívat energie z obnovitelných zdrojů
Krok
Snižovat energetickou náročnost svých objektů
Krok
Využívat a podporovat šetrné způsoby dopravy
Krok
Podporovat zadržování vody na svých pozemcích
Krok
Šetřit vodou a využívat ji co nejefektivněji
Krok
Vysazovat a chránit zeleň
Krok
Motivovat zaměstnance k šetrnému hospodaření se zdroji a energiemi
Krok
Dbát na principy cirkulární ekonomiky
Krok
Hrdě se hlásit k memorandu a aktivnímu zlepšování životního prostředí v Brně

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Chcete se stát také partnerem Brna a být součástí projektu Připrav Brno?

DOSÁHNĚTE NA NOVOU ÚROVEŇ

Každá instituce či firma, jejíž zástupci podepíší memorandum, se automaticky stává zeleným partnerem výzvy
#PripravBrno. Vaše aktivita vám ale může vynést i zlaté ocenění. Počítá se každá činnost, která napomůže k dosažení
společného cíle pro Brno. Projekty firem každoročně vyhodnotí odborná komise a rozhodne o udělení vyššího
partnerského ocenění. Jeho logem pak můžete prezentovat svůj přínos k ochraně životního prostředí.

Bronzová
Stříbrná
Zlatá

KDO JSOU NAŠI PARTNEŘI

AGRIE Office s.r.o.
AREAL SLATINA a.s.
ASTRA MOTOR spol. s r.o.
AVRIOINVEST a.s.
Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
Veletrhy Brno a. s.
CTPark Brno
CzechGlobe
EGÚ Brno, a.s.
IKEA
Ingka Centres
JIC
Lesy města Brna
Mendelova univerzita v Brně
Masarykova univerzita
Nová Mosilana, a.s.
Regionální hospodářská komora Brno
SAKO Brno, a.s.
STAREZ – SPORT, a.s.
ŠUMAVSKÁ tower
Teplárny Brno, a.s.
TESCAN Brno, s.r.o.
Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.
Trikaya
Technické sítě Brno
Veřejný ochránce práv
Vysoké učení technické v Brně
Y Soft
SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Brněnské komunikace a.s.
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
ASIO NEW, spol. s r.o.
ASIO TECH, spol. s r.o.
VELUX Česká republika, s.r.o.
HUTIRA - BRNO, s.r.o.
Magnus Regio s.r.o.
nextbike Czech Republic s.r.o.
Zobrazit všechny
49.209620,16.591730
AGRIE Office s.r.o.
Šumavská 35, Brno
Agrie Office s.r.o. je vlastníkem dvou ze tří výškových budov na Šumavské ulici. Areál, jehož dominantou jsou tři výškové budovy, vyrostl v 70. letech minulého století. V současné době se toto místo proměňuje na jedno z největších administrativních a komunitních center v Brně, ve kterém na ploše 31 tisíc metrů čtverečních moderních kanceláří vzniknou také obchodní galerie s restauracemi, prodejnou potravin, bankou, poštou, lékárnou a řadou dalších obchodů a služeb. Místo bude po rekonstrukci sloužit také jako společný veřejný prostor pro relaxaci a kulturu, jehož součástí bude zelená terasa nebo výstavní galerie. Nespornou výhodou areálu je jeho poloha, neboť se nachází nedaleko centra města.
Přejít na web
49.168500,16.678970
AREAL SLATINA a.s.
Tuřanka 1222/115, Brno
AREAL SLATINA, a.s. je už dvacet let jednou z nejúspěšnějších developerských společností v Brně. Poskytujeme pronájem nebytových prostor, především kanceláří, skladů a venkovních ploch. Pronájem komerčních prostor doplňujeme o kompletní služby a zázemí. Areál dlouhodobě těží z umístění ve vyhledávané lokalitě expandující průmyslové zóny Černovické terasy. Cílem je vybudovat zázemí nejvyšší kvality se špičkovými technologiemi šetřícími životní prostředí, o tom svědčí energetická náročnost A, která se velmi pozitivně promítá do provozních nákladů.
Přejít na web
49.162510,16.621310
ASTRA MOTOR spol. s r.o.
Firemní 703/1, Brno
Společnost ASTRA MOTOR je ryze česká rodinná firma, která je na trhu od roku 2001. Hlavním zaměřením je výroba a servis speciálních obráběcích nástrojů. Zákazníci jsou z oblasti automotive, energetiky a letectví. Jakožto výrobní firma si klademe za cíl v oblasti enviromentální politiky minimalizovat veškeré emise a maximálně efektivně využívat veškerou energii. Tento přístup přináší benefity nejen pro životní prostředí, ale i pro ekonomiku naší firmy.
Přejít na web
49.212900,16.567320
AVRIOINVEST a.s.
Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
Společnost Avrioinvest se zabývá akviziční, inženýrskou a developerskou činností. Problematika životního prostředí nám není lhostejná a snažíme se, aby její negativní dopad byl co nejmenší. Z pohledu developera nám jde o aktivní využití obnovitelných zdrojů energie, výsadbu zeleně a práci s dešťovou vodou. Životní prostředí je pro nás velmi důležité. V rámci podpory vzdělávání mládeže spolupracujeme s organizací Plant for the Planet, která dělá osvětu dětem, jak je důležité a potřebné se nad otázkou životního prostředí zamýšlet a zapojovat se do ochrany životního prostředí sázením stromů.
Přejít na web
49.193180,16.569310
Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno-střed
Hlavní podnikatelskou činností je provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví měst, obcí a jejich sdružení. Konkrétně se jedná o výrobu a dodávku pitné vody a odvádění odpadních a dešťových vod včetně jejich čištění. Vizí společnosti je být moderní, technologicky vyspělou společností s vysokou profesní i společenskou prestiží, s citlivým vztahem k životnímu prostředí. Proto má společnost zaveden integrovaný systém managementu a je držitelem certifikátů dle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001 a ČSN EN ISO 50001.
Přejít na web
49.187729,16.582271
Veletrhy Brno a. s.
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-střed
Veletrhy Brno jsou nejvýznamnější středoevropskou veletržní správou. Každoročně uspořádáme kolem padesáti veletrhů, v našem areálu se konají stovky dalších akcí. Brněnské výstaviště je architektonicky jedinečný areál, jehož historie sahá až do roku 1928. Historické pavilony stále využíváme k veletržní činnosti, zároveň ale respektujeme jejich výjimečnou památkovou hodnotu. Tento přístup promítáme i do tématu energetických úspor. V letech 2018 – 2019 jsme snížili spotřebu elektrické energie díky modernizaci datového centra společnosti a výměnou osvětlení ve třech nejvyužívanějších pavilonech za technologii LED. Tento proces bude pokračovat modernizací dalších pavilonů včetně historických. V roce 2021 realizujeme výměnu primárního zdroje tepla s cílem dosáhnout významné energetické úspory.
Přejít na web
,
CTPark Brno
Developerská společnost CTP Invest vznikla v Humpolci v roce 1998 a dnes působí v sedmi zemích střední a východní Evropy, kde staví a spravuje přes 90 průmyslových a kancelářských parků. Společnost je tak největším vlastníkem průmyslových realit v Česku. CTP se dlouhodobě zaměřuje také na ekologickou udržitelnost svých staveb a své kanceláře se snaží přeměnit na cirkulární. Pilotní projekt v této oblasti zahájila v kancelářském komplexu Spielberk Office Centre v Brně a jejím cílem je započít změnu, kterou chce inspirovat ostatní. Změny na Spielberku, které se budou týkat zapojení prvků zero waste, snížení spotřeby vody a elektřiny, chce společnost pak použít jako šablonu pro další parky. V tuto chvíli je CTP také v procesu certifikace BREEAM In Use celého průmyslového i officového portfolia.
Přejít na web
49.187282,16.593079
CzechGlobe
Bělidla 154/4, Staré Brno, 603 00 Brno
Činnost Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe) je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence zkoumající pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení probíhající globální změnu a její dopad na atmosféru, biosféru a lidskou společnost. Předmětem výzkumu jsou zejména vývoj klimatu a jeho budoucí scénáře, uhlíkový cyklus a dopady měnících se podmínek na produkci a biologickou rozmanitost ekosystémů a dopady na rozvoj a chování společnosti. Nedílnou součástí CzechGlobe jsou aktivity směřující k rozvoji inovačních technologických postupů, návrhům opatření pro adaptaci a vzdělávací činnost.
Přejít na web
49.234543,16.586022
EGÚ Brno, a.s.
Hudcova 487/76a, 612 00 Brno-Medlánky
EGÚ Brno je spoluautorem řady projektů spojených s novými technologiemi v energetice, a to v oblastech technologie měření a komunikace, SMART GRID, akumulace elektřiny, elektromobility, CNG a LNG. Našimi hlavními devízami jsou nejen znalosti a zkušenosti, ale především flexibilita a inovace. Naší filozofií je nezávislý nadhled, který nás provází už od roku 1992, kdy jsme se stali nezávislou konzultační a realizační společností v energetice. Energetiku jen nezkoumáme, ale jsme přímo její součástí. Jsme v neustálém kontaktu s prestižními institucemi a účastníme se mezinárodních odborných konferencí, spolupracujeme s mezinárodními i českými odbornými organizacemi a vysokými školami. Pravidelně vystupujeme na předních českých konferencích a publikujeme v odborném tisku.
Přejít na web
49.157373,16.626854
IKEA
Skandinávská 128/2, Brno
Z původně malé švédské firmy, která lidem zasílala zboží objednané z katalogu, vznikla společnost, která působí na celém světě a lidé ji mají rádi. Dnes patří IKEA k celosvětově nejznámějším značkám a její zaměstnanci jsou spojeni společnou vizí vytvářet lepší každodenní život lidí pro mnoho lidí. My v IKEA věříme, že je možné podnikat a zároveň mít pozitivní vliv na lidi i planetu. V rámci naší strategie se soustředíme na tři hlavní pilíře: 1) inspirovat druhé a umožnit našim zákazníkům žít doma trvale udržitelnějším způsobem, 2) provozovat naše obchodní domy s co nejmenším dopadem na životní prostředí a 3) mít férový přístup ke všem lidem v oblastech, kde působíme, bez ohledu na to, jestli se jedná o naše zaměstnance, dodavatele nebo členy místních komunit. V našem brněnském obchodním domě jsme kromě prodeje trvale udržitelných výrobků zavedli nové technologie pro úsporu vody, celý obchodní dům jsme osvětlili LED žárovkami, vodu pro mytí nádobí ohříváme pomocí sběru tepla z chladicích systémů, podporujeme naše zaměstnance, aby do práce jezdili na kolech, a mnoho dalšího.
Přejít na web
49.157369,16.627004
Ingka Centres
Skandinávská 128/2, Brno
AVION Shopping Park Brno je nákupním centrem nejen pro každodenní, pohodlné a rychlé nákupy, ale i místem, kde se lidé mohou setkávat a společně trávit svůj čas. Společně s obchodním domem IKEA přiláká toto centrum každoročně na 5 milionů návštěvníků. AVION Shopping park Brno je nákupní centrum vlastněné společností Ingka Centres, která je součástí skupiny Ingka Group vlastnící i obchodní domy IKEA. Společnost Ingka Group má vytvořenou strategii udržitelnosti, díky níž bude do roku 2030 provozovat nákupní centra, která budou přátelštější k lidem i planetě.
Přejít na web
49.233288,16.572752
JIC
Purkyňova 127, 612 00 Brno-Medlánky
JIC, podnikání dává smysl. JIC pomáhá lidem rozvíjet podnikání, které může měnit svět k lepšímu. Naší vizí je otevřený inovační ekosystém, který je domovem globálně úspěšných podnikatelů a inspiruje svět. Provázíme, inspirujeme, motivujeme. Věříme, že pouze lidé, kterým jejich práce a podnikání dává smysl, mohou být úspěšní a zároveň mít radost ze života. Našimi programy projde každý rok přibližně stovka firem z jižní Moravy, a to od začínajících podnikatelů s novým nápadem až po zavedené firmy. Jsme přesvědčeni, že prostřednictvím podnikání lze dosáhnout výrazných společenských změn. A podnikání může být jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak čelit globálním výzvám v čele s klimatickými změnami. Úspěšné podnikání je totiž založeno na inovacích. A právě inovace jsou jedinou možnou cestou, jak lidstvo připravit na dopady změn klimatu. JIC chce jít příkladem. Školíme naše konzultanty v tématu cirkulární ekonomiky a spolu-vydali jsme soubor těch nejlepších příkladů z firemní praxe s názvem Cirkulární Česko 2. Odebíráme zelenou energii, nechali jsme si zpracovat energetický audit na naši budovu, v našem vozovém parku nechybí hybridní auto, podporujeme alternativní způsoby mobility zaměstnanců, chystáme dobíječku na elektromobily.
Přejít na web
,
Lesy města Brna
Hospodaříme na cca 8300 ha lesa nejen v okolí Brna. Kromě správy majetku se staráme o několik významných míst v Brně, kde za zmínku stojí Brněnská přehrada a obora Holedná. Zpracováváme dřevo na 2 střediscích včetně výroby biomasy, kterou dodáváme do Brněnských tepláren, pěstujeme sazenice ve vlastních školkách, staráme se o 3 režijní honitby, s nimiž souvisí i zemědělská výroba zahrnující krmivo pro zvěř. Nabízíme mimo jiné pronájem nemovitostí a oblíbených lesních domů – tree house. Velkou pozornost věnujeme propagaci lesa a to zejména formou lesní pedagogiky pro děti a akcí pro širokou veřejnost, které soustředíme v lesním areálu U Mravence Lesíka. Našim posláním je udržovat a zlepšovat stav městských lesů, zajišťovat vyrovnanost lesní produkce se zaměřením na přírodě blízké hospodaření, vzdělávat děti i dospělé a zachovat lesní kulturu zdravou a prosperující pro současné i budoucí generace, jak z hlediska ekonomického, tak rekreačního. O snižování ekologické zátěže se prosazujeme především tím, že se o svěřený majetek staráme trvale udržitelným způsobem hospodaření, rozšiřujeme lesní majetek a vysazujeme nové stromy. Obnovou lesa a vysazováním nových stromů pomáháme snižovat uhlíkovou stopu celé lidské společnosti a zlepšujeme životní prostředí obyvatelů Brna a jeho okolí. Klademe velký důraz na podporu a obohacování všech lesních ekosystémů s velkým důrazem na drobné vodní plochy a mokřady, které napomáhají zadržování vody v krajině.
Přejít na web
49.210210,16.615883
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665, 613 00 Brno-sever-Černá Pole
Jelikož jsme univerzita, která je z převážné většiny oborů zaměřená na práci a hospodaření s přírodou a přírodními zdroji, boj s klimatickými změnami se nás úzce dotýká. Na půdě Mendelovy univerzity v Brně působí například i Miroslav Trnka a Zdeněk Žalud, tvůrci databáze InterSucho, která zobrazuje na mapových vrstvách dopady změny klimatu, rizika, zranitelnost a adaptační opatření pro celou ČR. Tvůrci projektu InterSucho, který je službou zemědělcům, chystají v polovině roku také spuštění portálu Agrorisk. Díky modelům dokážou předpovědět, jaké hrozí porostům riziko od biotických i abiotických činitelů. Tedy jaké je riziko chorob a škůdců a také meteorologických extrémů, jako jsou mrazy, silný vítr či kroupy. V neposlední řadě vědci na MENDELU šlechtí zemědělské plodiny (např. sladovnický ječmen) tak, aby byly schopny měnícím se podmínkám odolat.
Přejít na web
49.198557,16.605087
Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
Od roku 1919 vytváří Masarykova univerzita podmínky pro chytřejší svět. MUNI si je vědoma ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje a  je v této oblasti dlouhodobě aktivní, jak v oblasti výzkumu a vzdělávání, tak v každodenním provozu desítek budov, ve kterých sídlí po celé moravské metropoli. MUNI je už dnes českým leaderem v oblasti zodpovědného zadávání veřejných zakázek a využívá obnovitelné zdroje energie a energetický management při správě budov. Při stavbě nových pavilonů Univerzitního kampusu Bohunice i rekonstrukcích historických areálů v centru Brna také vždy dbá na snížení či nízkou hodnotu energetické náročnosti. Další projekty v této oblasti jsou aktuálně v přípravě, jde zejména o obnovitelné a alternativní zdroje vytápění a chlazení v bohunickém kampusu, kde vyrůstá rozsáhlý pavilon pro Simulační centrum nebo unikátní biobanka.
Přejít na web
49.180723,16.635365
Nová Mosilana, a.s.
Charbulova 1145/150, 618 00 Brno-Černovice
Nová Mosilana, a.s. je dnes poslední prosperující zástupce tzv. Moravského Manchesteru, zabývající se výrobou především módních, vlněných tkanin a přízí, směřujících, téměř výlučně, na export. Největším naším zákazníkem je skupina Hugo Boss, ale v portfoliu najdeme i jiné významné značky, jako Armani, či Versace. Po nedávné realizaci projektu energetických úspor, v posledních 3 letech, jsme momentálně zaměřili naši pozornost na hospodaření s vodou a především odbourávání jednorázových plastů. Energetický audit plánovaný na rok 2020 nám poskytne další inspiraci. Principy trvalé udržitelnosti jdou ruku v ruce s naším podnikáním, ale i občanským chováním.
Přejít na web
49.189299,16.583991
Regionální hospodářská komora Brno
Výstaviště 569/3, 603 00 Brno-střed
Regionální hospodářská komora Brno je samostatným právním subjektem v rámci sítě Hospodářské komory České republiky. Je ekonomicky liberálně smýšlející institucí sloužící zejména k podpoře podnikatelských aktivit a k prosazování a ochraně zájmů svých členských firem. Jejími strategickými pilíři jsou vzdělávání, Centrum mezinárodního obchodu, Průmysl 4.0, kyberbezpečnost, platforma Go Green! a networking. Čím dál více si lidé, ale i firmy uvnitř RHKB uvědomují, že mnohdy svou činností negativně působí na životní prostředí. Od myšlenky je již jen kousek k realizaci prvních kroků či opatření ke snížení nepříznivých dopadů na životní prostředí. Vše začíná u malých věcí a každý musí začít sám u sebe. Proto v rámci RHK Brno vznikla platforma Go Green! zaměřujícího se na ekologicky odpovědné podnikání.
Přejít na web
49.190510,16.666167
SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2, 628 00 Brno
Sako Brno poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství a provozuje Zařízení na energetické využívání odpadu, které využívá odpad jako surovinu pro výrobu tepelné a elektrické energie. Zabýváme se využitím odpadu k výrobě tepelné a elektrické energie. Zajišťujeme sběr a svoz odpadu, provozujeme dotřiďovací linku, recyklovatelné materiály prodáváme zpracovatelům a ostatní energeticky využíváme. Dlouhodobě se soustředíme na podporu širších environmentálních a společenských aspektů celého brněnského regionu. <b></b>Veškeré naše činnosti přispívají k trvale udržitelnému rozvoji a vedou k uhlíkové neutralitě v místě působení. Podporujeme recyklaci materiálů, realizujeme projekty na předcházení vzniku odpadu, odstraňujeme černé skládky, provozujeme sběrná střediska odpadů. Materiálově nevyužitelný odpad zpracováváme v Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), kde se z něj vyrábí elektřina a teplo, jež dále putují do brněnských domácností.
Přejít na web
49.185449,16.602054
STAREZ – SPORT, a.s.
Křídlovická 911, 603 00 Brno-střed-Staré Brno
STAREZ – SPORT, a.s. byla založena roku 2004 Statutárním městem Brnem za účelem provozování a správy sportovních zařízení na území města Brna. Pro občany Brna zajišťuje veřejnou službu především v oblasti sportovního vyžití. V současné době provozujeme 13 sportovních areálů celoměstského významu. Ochrana životního prostředí a šetření přírodních zdrojů je pro naši společnost jedním z důležitých úkolů, který zohledňujeme při rozvoji stávajících či přípravě nových sportovišť. Na našich provozech se konkrétně snažíme o snížení spotřeby vody, dále o maximální využití odpadních vod, snižování energetické náročnosti budov, na letních provozech zvyšování zelených plocha a výsadba zeleně, příp. rekonstrukce technických zařízení, např. strojoven.
Přejít na web
49.209616,16.591734
ŠUMAVSKÁ tower
Šumavská 35, 602 00 Brno-střed
Areál, jehož dominantou jsou tři výškové budovy na Šumavské ulici, vyrostl v 70. letech minulého století. V současné době se toto místo proměňuje na jedno z největších administrativních a komunitních center v Brně, ve kterém na ploše 31 tisíc metrů čtverečních moderních kanceláří vzniká také obchodní galerie s restauracemi, prodejnou potravin, bankou, poštou, lékárnou a řadou dalších obchodů a služeb. Místo bude po rekonstrukci sloužit také jako společný veřejný prostor pro relaxaci a kulturu, jehož součástí bude zelená terasa nebo výstavní galerie. Nespornou výhodou areálu je jeho poloha, neboť se nachází nedaleko centra města, a také jeho dopravní dostupnost.  V areálu je vybudovaná zelená střecha o výměře 2200 m2 a retenční nádrže na zachytávání dešťové vody a ve vnitřních prostorách najdete zelenou stěnu. V těchto projektech bude společnost dále pokračovat.
Přejít na web
49.227816,16.615714
Teplárny Brno, a.s.
Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná
Jsme městská firma, pracujeme pro Brno a jeho obyvatele již 90 let. Dodáváme ekologické a komfortní teplo do 100 000 brněnských domácností, ale také do nemocnic, veřejných institucí i soukromých firem. Jsme rovněž výrobci elektřiny a poskytujeme podpůrné služby elektrizační soustavě České republiky. Už v době svého vzniku patřily brněnské teplárny k průkopníkům využívání moderních technologií a na tom se nic nezměnilo dodnes. Inovace a promyšlená opatření jsou také hlavními faktory, díky kterým dlouhodobě držíme cenu tepla. Společenská odpovědnost pro nás není prázdný pojem, a to jak směrem k životnímu prostředí, tak vůči lidem. Naší dlouhodobou vizí je minimalizace ekologické zátěže a naše aktivity v oblasti modernizace zařízení vedou k neustálému snižování emisí.
Přejít na web
49.197397,16.547371
TESCAN Brno, s.r.o.
Libušina tř. 1, Brno-Kohoutovice, 623 00 Brno
TESCAN je česká společnost s nadnárodní působností, dlouholetou tradicí a sídlem v Brně – kolébce elektronové mikroskopie. Díky skvělé týmové spolupráci patří mezi nejvýznamnější světové výrobce v oboru. Její špičkové produkty vznikají v Brně-Kohoutovicích – od prvotního nápadu až po finální funkční přístroj. V moderní budově má své místo jak vývoj, tak logistika, výroba, montáž i finalizace. Prostřednictvím specializovaných odborníků je zajištěna servisní podpora zákazníků po celém světě. V Brně mají zázemí také aplikační specialisté a obchodníci, kteří spolu s kolegy ze zahraničních poboček a distributory zajišťují prodej našich produktů. Životní prostředí je pro TESCAN velice důležité, také proto bylo zohledněno při stavbě nových výrobních prostor, například zelenou střechou.
Přejít na web
49.177038,16.665503
Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.
Vlastimila Pecha 1282/12, 627 00 Brno-Černovice
Thermo Fisher Scientific je světovým lídrem v poskytování produktů a služeb pro vědu. Brněnské technologické centrum se specializuje na vývoj a výrobu špičkových analytických přístrojů, především pak elektronových mikroskopů a spektrometrů. Naše přístroje se podílí na vědeckých objevech, materiálovém výzkumu i vývoji budoucí elektroniky. Může jít například o proteiny vedoucí k pochopení Parkinsonovy i Alzheimerovy choroby, viry paralyzující včely, vir ZIKA, HIV, nové metody čištění vody, efektivnější metody získávání surovin nebo zkoumání památek. Důležitým oborem jsou i materiálové vědy, ve kterých elektronová mikroskopie napomáhá při vývoji superlehkých a odolných slitin pro automobilový a letecký průmysl. Brněnská společnost se dlouhodobě snaží pečovat o životní prostředí. Nejvýznamnějším projektem je výstavba střešní fotovoltaické elektrárny. Mezi další kroky patří nákup zelené elektřiny, instalace zelené střechy na jednu z našich budov, nahrazení jednorázových plastových lahví ve výrobě opakovaně použitelnými a významné zapojení do akce Do práce na kole.
Přejít na web
49.200263,16.614004
Trikaya
Příkop 4, 602 00 Brno
Společnost Trikaya dlouhodobě usiluje o zlepšování standardů bydlení ve městě Brně. Její developerské projekty často nabízí inovativní prvky, které se zaměřují na vyšší komfort bydlení a ekologická opatření. Jako první developer v České republice začala Trikaya používat nový systém zdění z přírodních vápenopískových cihel německého standardu. Díky tomu společnost postavila první bytový dům většího rozsahu v energetické třídě A. Tento projekt – Ponavia rezidence, získal cenu architektů za Projekt roku 2015. V ostatních projektech Trikaya realizuje zelené střechy a retenční nádrže na udržování dešťové vody. V rozsáhlém projektu Čtvrť Pod Hády Trikaya plánuje vybudování 20 vsakovacích vrtů, které umožní udržovat srážkové vody v krajině. V budoucích etapách výstavby je plánováno využívání tzv. šedé vody, což výrazně uspoří spotřebu vody v nově vzniklé čtvrti. V rámci našich komerčních projektů využíváme moderní úsporné LED technologie, stanice pro nabíjení elektromobilů a v neposlední řadě realizujeme například také výstavbu fotovoltaické elektrárny na střeše obchodního domu Futurum.
Přejít na web
49.198576,16.623951
Technické sítě Brno
Barvířská 822/5, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice
Společnost Technické sítě Brno, akciová společnost je členem koncernu statutárního města Brna. Na starost má veřejné a slavnostní osvětlení statutárního města Brna, kolektorovou síť, trasy a data – metropolitní síť, optické trasy, konektivita, úložiště, dohled, údržba a také kybernetickou bezpečnost – architektura, LOG management, SIEM, SOC, CSIRT, hlášení NÚKIB. Společnost TRSB pracuje se snižováním spotřeby v oblasti veřejného osvětlení, budované datové centrum s minimální energetickou náročností formou EPC metody, uvažuje se o zakomponování fotovoltaických prvků při správě budov a zapojení do programů elektromobility.
Přejít na web
49.197816,16.595887
Veřejný ochránce práv
Údolní 658, 602 00 Brno-střed
Veřejný ochránce práv v České republice působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, vykonávajících státní správu, pokud je takové jednání – v rozporu s právem, – právu sice neodporuje, ale je jinak vadné či nesprávné, a tedy neodpovídá principům demokratického právního státu a principům dobré správy, – jsou-li tyto orgány nečinné. V oblasti ekologicky šetrného přístupu k životnímu prostředí a vztahu k zachování udržitelných klimatických podmínek pro život člověka na Zemi plánuje Kancelář veřejného ochránce práv řadu opatření. Již nyní můžeme zmínit využívání dešťové vody zachycené v akumulační nádrži k zalévání zelené fasády a zelených ploch, na nové části budovy máme zelenou střechu a topíme pomocí tepelného čerpadla.
Přejít na web
49.201541,16.603618
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Vysoké učení technické v Brně je co do počtu studentů největší technickou univerzitou v České republice. Téměř dvacet tisíc studentů studuje na osmi fakultách a několika vysokoškolských ústavech. Fakulta stavební VUT, která loni oslavila 120. výročí své existence, nabízí například nově akreditovaný studijní program Environmentálně vyspělé budovy, který pohlíží na stavitelství z pohledu udržitelnosti i nutné adaptace na měnící se klimatické podmínky. Tato oblast je rovněž součástí výuky na Fakultě architektury a co do energetiky zasahuje i do výuky na Fakultě strojního inženýrství. Všude tady se naši vědci věnují otázkám snižování emisí, ekologické a udržitelné výstavby z pohledu životního prostředí, využívání obnovitelných zdrojů energie a nakládání s odpady. Ve spolupráci s ostatními fakultami VUT jsou vyvíjena inovovaná zařízení, technologie a metody, které umožňují v praxi dlouhodobý trend komplexního snižování emisí skleníkových plynů. V budovách VUT je uplatňován energetický management již od roku 2002, rozvíjeno třídění odpadů, úspora plastů, využívání energie z obnovitelných zdrojů a výchova studentů a zaměstnanců k ekologickému chování.
Přejít na web
49.222280,16.580592
Y Soft
Technická 2948/13, 616 00, Brno
Y Soft je globální firmou s pobočkami v 17 zemích světa. Naše kořeny, centrála a veškerý vývoj ale zůstávají v České republice. Pracujeme na komplexních projektech s využitím nejnovějších technologií včetně 3D tisku, robotů a umělé inteligence. Vyvíjíme software a hardware produkty, které pomáhají středním a velkým firmám s jejich digitální transformací. Naše produkty používá více než 30 % společností ze seznamu Global Fortune 500. Víme, že jako firma můžeme mít negativní dopad na životní prostředí. Hledáme proto způsoby, jak v naší firemní kultuře upevnit zelené myšlení a chování. Třídíme odpad na všech našich pracovištích a nepoužitelné výrobní materiály předáváme SUEZ společnosti, která je využívá jako druhotný materiál pro výrobu dalších užitných výrobků. Plánovaná výstavba nové budovy Y Soft Campus bude zohledňovat moderní řešení pro snížení ekologické stopy. Na novém pracovišti chceme instalovat solární panely a solárně podporovaná tepelná čerpadla, abychom měli k dispozici čisté a obnovitelné zdroje energie.
Přejít na web
49.201611,16.595904
SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Jiráskova 25, 602 00, Brno
SCHEJBAL a PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář se specializuje na služby v oblasti finančního, firemního a IT práva. Všech 10 kolegyň a kolegů jsou pracovití a vzdělaní profesionálové, kteří právo stále považují za obor, jehož hlavním přínosem pro společnost je pracovat na správné straně. Práce nás baví, ale víme, že i ostatní části života jsou důležité. V garáži pod kanceláří parkují kola, za klienty cestujeme vlakem, kde pohodlí, spolehlivost, kvalitní služby a možnost v klidu pracovat bohatě vyvažují stres a únavu po celodenních schůzkách v autě na dálnici. Odolnější z nás jezdí do práce na kole za každého počasí, zbytek dorazí pěšky nebo městskou hromadnou dopravou. Auta nezavrhujeme, jen jsme je hodně omezili. Přispívá to nejen k lepšímu ovzduší, ale i náladě, protože odpadnou potíže s parkováním.
Přejít na web
49.182949,16.601771
Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno
Společnost Brněnské komunikace je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je statutární město Brno. Zajišťuje zejména inženýrskou činnost dopravních a pozemních staveb, projekční činnost a majetkoprávní přípravu chystaných staveb, zpracovává prognózy, plány a modely dopravy. Na území města Brna spravuje a udržuje v činnosti světelnou signalizaci na křižovatkách, dopravní značení, dohlíží na stav komunikací a dopravních staveb vč. tunelů. Je také pověřena organizací dopravy v klidu. Neoddělitelnou součástí širokého spektra činností jsou i geodetické práce, zimní  a letní údržba komunikací a centrální řízení  dopravy ve městě Brně. &nbsp;
Přejít na web
49.193591,16.570115
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, 603 00, Brno
Posláním Dopravního podniku města Brna je poskytovat všem obyvatelům a návštěvníkům města Brna bezpečnou, kvalitní a efektivní městskou hromadnou dopravu. Snažíme se o neustálé zlepšování kvality s maximální ekonomickou efektivitou s důrazem na moderní a inovativní postupy a technologie.
Přejít na web
49.200198,16.609165
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
Koliště 1909/7, 602 00, Brno
Společnost Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. má jediného akcionáře statutární město Brno. Společnost je největší pohřební službou na jižní Moravě a své služby nabízí zejména ve městě Brně a přilehlém okolí. Poskytuje kompletní pietní služby, nepřetržitý svoz zesnulých, pohřby do země, kremační obřady i zpopelnění bez obřadu, smuteční výzdobu, hudební doprovod, kněze, řečníka, tisk smutečních oznámení, fotografie z pohřbu, foto prezentace na obrazovce. V brněnském krematoriu jsou instalovány tři kremační pece, které jsou ovládány automatickým regulačním systémem. Do budoucna chystáme rekonstrukci a renovaci kremačních pecí s velkým důrazem na to, aby nastavení všech spalovacích zařízení minimalizovalo znečištění životního prostředí.
Přejít na web
49.1742486,16.6170114
ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45, 619 00, Brno
ASIO NEW, spol. s r.o. se zabývá především vývojem, výrobou a dodávkami vodohospodářských výrobků, jako jsou čistírny odpadních vod, úpravny vod, hospodaření s dešťovými vodami atd. pro rodinné domy, administrativní budovy atd. Také se zaměřuje na boj proti změnám klimatu (výrobky a technologie pro hospodaření s dešťovou vodou), ochranu životního prostředí (strategie NEW … recyklace Nutrientů, Energie, Vody … Water) a nízkoenergetické budovy – recyklace vody a energie a na prvky modrozelené infrastruktury.
Přejít na web
49.1742486,16.6170114
ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45, 619 00, Brno
ASIO TECH, spol. s r.o. se zabývá především vývojem, výrobou a dodávkami vodohospodářských celků, jako jsou čistírny odpadních vod, úpravny vod, čištěním vzduchu pro komunální a průmyslovou sféru. Také se zaměřuje na ochranu životního prostředí (strategie NEW … recyklace Nutrientů, Energie, Vody … Water).
Přejít na web
49.1657028,16.6242200
VELUX Česká republika, s.r.o.
Sokolova 1d, Brno, 619 00
Přejít na web
49.1828853,16.4804350
HUTIRA – BRNO, s.r.o.
Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky
Ve společnostech pod společnou značkou HUTIRA realizujeme řadu projektů, které šetří životní prostředí a významně přispívají k trvale udržitelnému rozvoji regionu. Dlouhodobě vyvíjíme technologie, které přinášejí užitečná enviromentální řešení. Zabýváme se vytvářením obnovitelných zdrojů energie v oblasti úpravy bioplynu na biometan. Podporujeme koncept trvale udržitelného rozvoje při technologických úpravách vody. Ekologické myšlení se snažíme uplatňovat ve všech společnostech nesoucích jméno HUTIRA. Snažíme se snižovat uhlíkovou stopu a to např. tím, že snižujeme logistické náklady preferencí lokálních dodavatelů, provozujeme vozidla CNG, ve svém sídle dbáme na snižování energetické náročnosti provozu budov vlastní fotovoltaickou elektrárnou a tepelnými čerpadly, třídíme odpady. Zadržujeme dešťovou vodu ze střech a komunikačních ploch, recyklujeme odpadní vodu, využíváme vlastní zdroj vody k závlahám, rozšiřujeme výsadbu areálové zeleně. Nad rámec našich aktivit jsme zakoupili v roce 2019 kousek lesa a i když by se mohlo zdát, že „zelené plíce“ nepatří přímo do portfolia našich firem tak jako plynárenství, energetika a vodárenství, opak je pravdou. Viděli jsme tento krok jako podstatnou součást naplnění filosofie společností HUTIRA – „S úctou k přírodě“. Tomuto lesu hrozilo vykácení. Plánujeme společně s odbornou pomocí revitalizovat těchto 9 tisíc m², které se v budoucnu mají změnit v les zdravý a jenž se stane oázou nejen pro místní faunu, ale bude sloužit i pro rekreaci lidí.
Přejít na web
49.1945039,16.5849286
Magnus Regio s.r.o.
Lipová 906, 602 00 Brno-střed-Staré Brno
Magnus Regio je ryze česká společnost, která působí na trhu již od roku 2009. Za tuto dobu se vypracovala na jednoho z nejvýznamnějších organizátorů setkání nejen pro zástupce státní správy, zástupců měst a obcí z moravských krajů, ale i ředitelů městských a obecních policií a ředitelů nemocnic v rámci celé ČR. Na těchto setkáních se věnujeme nejdůležitějším tématům dnešní doby – ekologii, odpadovému hospodářství, dopravě, energetice, zdravotnictví a v neposlední řadě i bezpečnosti našich občanů. Propojením uvedených zástupců měst a obcí s komerčními subjekty, zástupci ministerstev a významných státních institucí se daří rychle a aktuálně reagovat a řešit palčivé problémy současnosti. Naším společným cílem je usilovat o řešení a diskutovat se zástupci měst a obcí nad aktuálními tématy a palčivými problémy současnosti a zároveň představovat nové technologie, které usnadní život nám všem. Nedílnou součástí naší činnosti je vydávání dvouměsíčníku MORAVSKÉ HOSPODÁŘSTVÍ, jeho měsíční elektronické verze a vedení webu www.moravskohospodarstvi.cz. V našich titulech pak dáváme prostor těmto tématům a nové podněty, technologie, myšlenky a rady zdarma poskytujeme zástupcům státní správy.
Přejít na web
,
nextbike Czech Republic s.r.o.
Libušina 526/101 Olomouc, 779 00
Společnost nextbike Czech Republic s.r.o. provozuje systém sdílených kol již ve 14ti městech ČR. V roce 2021 plánuje růst do dalších 10ti měst. nextbike je největším a nejdostupnějším providerem bikesharingu v ČR. Své know-how opírá o zkušenosti německého nextbike GmbH, který je lídrem bikesharingu v Evropě a svůj systém provozuje již 17 let, nyní v 28 zemích světa a více než 200 městech. nextbike se svou činností snaží zásadně měnit návyky lidí v dopravě po městě. Stále 70-80% všech cest po městě autem je do 5 km. S tím jsou spojeny dopravní zácpy, zbytečné emise a trend posledních let, kdy se z ulic, potažmo celých měst, stávají parkoviště. Všechny tyto cesty dokáže skvěle nahradit tzv. mikromobilita, kterou táhne právě bikesharing. &nbsp; V roce 2020 (data k říjnu 2020) najeli zákazníci nextbike 2,1 mil. kilometrů na sdílených kolech v ČR. Zhruba 80% všech výpůjček bylo na cesty do 5 km. V porovnání s automobilovou dopravou tak nextbike pomohl ušetřit 237 tun CO2. To odpovídá ročnímu výkonu 11.000 dospělých stromů. &nbsp; Protože mikromobilita je budoucností chytrých měst a hraje klíčovou roli ve snižování uhlíkové stopy, nextbike pomáhá městům v plánování cyklostaveb a obecně podporuje růst cyklistické infrastruktury. Nextbike spustil svoji službu v Brně v březnu r. 2020. Jeho dosavadní zkušenosti a získaná data potvrzují nedostatečnou infrastrukturu pro cyklisty, chodce a obecně pro mikromobilitu. Vysvětluje si to extrémním podfinancováním infrastruktury, neexistující koncepcí a vůlí Magistrátu města Brna stát se moderním městem bez automobilového plechu na každém kroku. &nbsp; Nextbike vytváří prostředí, které dokáže propojit soukromý sektor s veřejným prostorem a zlepšením kvality života lidí v daném městě. Firmy se mohou prostřednictvím nextbike podílet na snižování uhlíkové stopy, podporovat zdravý životní styl obyvatel a přispět ke snížení počtu aut v ulicích. A to například zřízením stanice nextbike u své společnosti, čímž zpřístupní svým zaměstnancům bikesharing k dopravě do a z práce. Nebo formou zvýhodnění kol pro obyvatele daného města jako brněnská společnost Zebra Technologies CZ s.r.o., díky které je na 100 kolech nextbike v Brně 15 minut jízdy vždy zdarma.
Přejít na web