fbpx

Akce

PODZIMNÍ SETKANÍ PARTNERŮ MEMORANDA 2022 NA HVĚZDÁRNĚ A PLANETÁRIU BRNO

Letošní podzimní setkání partnerů Memoranda o snižování emisí proběhlo v krásných prostorách Hvězdárny a planetária Brno. Hlavním tématem letošních prezentací bylo „Ukládání uhlíku do dřeva a dřevostaveb“. Úvodní zdravice přednesli Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel Hvězdárny a planetária Brno a náměstek primátorky Mgr. Jaroslav Suchý. Celou akci skvěle moderoval Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí MMB, který oznámil i vyhodnocení dobré praxe partnerů za uplynulý rok.

DEN ZEMĚ 2022 V HLAVNÍ ROLI KLIMA

Letošní Den Země proběhl v sobotu 23. dubna na Kraví hoře. Počasí této akci přálo a účast návštěvníků z řad dětí, rodičů i prarodičů byla hojná. Ústředním tématem celé akce bylo klima a s tím spojené palčivé otázky současnosti. Odbor životního prostředí MMB měl na Dni Země svůj stánek s programem pro všechny věkové skupiny. Místní dny pro energie a klima bylo součástí a návštěvníci mohli využít poradenství zkušeného odborníka, který se snažil najít odpovědi na otázky účastníků, jak na úspory energií v domácnosti.

FESTIVAL ARCHITEKTURY 2022

Ve dnech 21. – 23. 4. 2022 proběhl již třetí ročník Festivalu architektury tentokrát na téma „Jak na úspory“. Akce se konala v rámci tradičního stavebního veletrhu na brněnském výstavišti. Součástí prvního festivalového dne mohli návštěvníci nahlédnout pod pokličku investic města a komerčních subjektů do přechodu na nízkoemisní provoz. Nechyběla moderovaná debata Vladimíra Kořena o zkušenostech i dobré praxi s integrací systémů a opatření. Den vyvrcholil galavečerem při příležitosti slavnostního podpisu Memoranda o snižování emisí CO2 s novými partnery, kteří se k tomuto závazku města rozhodli připojit.

NENECH BRNO NA SUCHU

Odbor životního prostředí MMB spolu s Kanceláři architekta města Brna pořádal 19. října 2021 na Hvězdárně Brno konferenci k modrozelené infrastruktuře – NENECH BRNO NA SUCHU. Dopady urbanizace a klimatických změn na obyvatelnost našich měst jsou stále patrnější. Bavili jsme se, jak můžeme naše město adaptovat na měnící se podmínky a lépe ho chránit před záplavami, dlouhotrvajícími suchy a následnými ekonomickými a ekologickými dopady. V centru pozornosti byla modrozelená infrastruktura.

Unikátní venkovní výstava ENERGIE A CIVILIZACE

Od 22. září do 17. října můžete 24 hodin denně navštívit v noci nasvícenou a volně přístupnou výstavu ENERGIE A CIVILIZACE. Expozice ukazuje závislost našeho blahobytu a míru bezpečnosti na zdrojích energie. Výstava je umístěna v prostorách Vlněna Office Parku při ulici Dornych.

FESTIVAL ARCHITEKTURY 2021

Dne 23. 6. 2021 proběhl druhý ročník Festivalu architektury tentokrát na téma „Když stavby spolupracují s přírodou“. Akce se konala na Riviéře v areálu dopravního hřiště Městské policie Brno. V průběhu celého dne probíhala řada odborných přednášek a den vyvrcholil galavečerem při příležitosti slavnostního podpisu Memoranda o snižování emisí CO2 s novými partnery, kteří se k tomuto závazku města rozhodli připojit.

SETKÁNÍ U KULATÉHO STOLU

Každoročně se účastníme setkání u kulatého stolu na téma ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – SUCHO – VODA. Na těchto akcích pořádaných partnerskou společností Magnus Regio se setkávají odborníci se zájmem o problematiku hrozícího sucha, nedostatku pitné vody, odpadového hospodářství, změny klimatu i životního prostředí obecně.

FESTIVAL VĚDY 2021

Věda v Brně není nuda! O tom se mohli přesvědčit návštěvníci Festivalu vědy 2021, který letos proběhl v areálu Dopravního hřiště Riviéra Brno. Stát se na chvilku kosmonautem a koukat se při pikniku v trávě na planetu Mars? Nebo si pod širým nebem zkusit pokusy, které měly zůstat utajeny ve vědeckých laboratořích?