Kulate stoly

Setkání u kulatého stolu

Každoročně se účastníme setkání u kulatého stolu na téma ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – SUCHO – VODA. Na těchto akcích pořádaných partnerskou společností Magnus Regio se setkávají odborníci se zájmem o problematiku hrozícího sucha, nedostatku pitné vody, odpadového hospodářství, změny klimatu i životního prostředí obecně.

MOM – Odpadové hospodářství/Sucho/Voda- 17.září 2021 Brno

Odpadové hospodářství/ Sucho / Voda – 18.6.2020 Brno