ENERGIE A CIVILIZACE

Unikátní venkovní výstava ENERGIE A CIVILIZACE

Udržitelná budoucnost – téma, na které navazuje již druhá unikátní výstava z produkce společnosti Medialogue s názvem ENERGIE A CIVILIZACE. Expozice řeší prostřednictvím čtyřiceti témat způsoby využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech a nastiňuje jejich možné dopady na naši i budoucí generace. V noci solárně nasvícené panely s fotografiemi a texty nabízejí úvahy a propojení s událostmi napříč časem a jejich dopadem do budoucna. V Brně jsme tuto výstavu instalovali v rámci pořádání Místních dní pro energie a klima a nájem výstavy byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR.

Výstava „Energie a civilizace“, která volně navazuje na expozici „Voda a civilizace“, nechává každého diváka zamyslet se nad tím, jak energii využíváme a jak mohou naše chování a postoje ovlivnit budoucnost. Podle spoluautora a kurátora výstavy Miroslava Bárty lidstvo dosáhlo díky objevování stále nových zdrojů energie dnešní technologické úrovně, která je klíčová i pro zajištění národní bezpečnosti. „Co svět stojí světem, otázka zajištění energie a zdrojů byla, je a vždy bude jedním ze základních a výsostně strategických aspektů fungování jakékoli lidské společnosti nebo civilizace. Dostatek zdrojů je limitujícím faktorem vývoje, životní úrovně i technologií. Dnes je tato otázka ještě zásadnější, a to tím spíš, že se kontrola zdrojů stává globální a může významně narušit geopolitický poměr sil. Stejně tak pokud chceme dosahovat stále vyšší úrovně naší společnosti, musí být starostí každého z nás otázka zajištění objektivně levných zdrojů energie,“ říká prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor Univerzity Karlovy v Praze, archeolog a egyptolog.

Energie a civilizace v Brně na poutavých snímcích českých i zahraničních autorů

Město Brno postupně mění své energetické zdroje, aby bylo ekologičtější. V roce 2027 například dokončí Teplárny Brno svůj nejrozsáhlejší investiční projekt přestavby tak, aby maximálně snížily tepelné ztráty v distribuční soustavě a výměníkových stanicích. Dokončená konverze parovodu bude mít stejný efekt, jako by z města zmizelo deset tisíc aut. Pozitivní je také postupná výměna veřejného osvětlení na LED technologii. „Země byla lidem svěřena do péče, aby se o ni starali a v dobrém stavu ji zase předali svým dětem. Ale ne vždy dokázali lidé předat zemi v lepším stavu, než ji sami zdědili. Teď už ale příroda nepočká, musíme co nejdříve najít způsoby výroby energie, které lidem udrží životní úroveň a zároveň nebudou ničit naši planetu. V Brně proto chceme vybudovat virtuální solární elektrárnu, do které se bude moci připojit každý, kdo vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů. Město Brno chce přispět vlastními 120 střechami. Díky virtuální elektrárně dokážeme zajistit, aby se výroba energie z obnovitelných zdrojů Brňanům skutečně vyplatila,“ říká Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky statutárního města Brna.

Výstava ukáže typy energií na přehledných schématech a fotografiích od využití ohně přes století páry, průmyslovou revoluci, vynález elektřiny, počátky těžby ropy, využití vodních, větrných i solárních elektráren i atomového jádra. Divák si prohlédne panely věnované geotermální energii, elektromobilitě, umělé inteligenci i městům budoucnosti. Expozice se dotýká i tak aktuálních témat, jako jsou jaderná energetika, role fosilních paliv, datová centra a jejich dopady na životní prostředí i důsledky těžby, jako je devastace přírody a významných ekosystémů. Upozorňuje na nově nastupující zdroje „zelené“ energie, nebo fenomén, kterým je skutečnost, že naše civilizace je vůbec první, která nedokáže většinu z toho, co vyrobí, recyklovat nebo znovu použít ve výrobním procesu, na což naléhavě upozorňuje Miroslav Bárta.

Mezi zajímavosti patří například objev přírodního „jaderného reaktoru“ starého 2 miliardy let na lokalitě Oklo v Africe.

Záštitu výstavě poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu. „Oceňuji, že i v této nelehké době se výstava na takto důležité téma koná a přeji jí hodně úspěchů,“ upřesňuje doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu ČR a dodává: „Energetika je prioritou a neoddělitelnou součástí Ministerstva průmyslu a obchodu. S rozumem, tak, abychom neohrozili naši energetickou bezpečnost a aby to bylo ekonomicky obhajitelné a technicky proveditelné, míříme k bezemisní energetice. Inovace v energetice jsou naší budoucností a příležitostí pro českou ekonomiku, špičkové odborníky máme.“

„Výstava Energie a civilizace je v pořadí již druhá, která se týká udržitelné budoucnosti nás všech. Těmito tématy se dlouhodobě zabývám, protože je potřeba lidem neustále připomínat, že odpovědnost za naši budoucnost je záležitostí každého z nás. A dělá mi radost, že mnoho lidí i díky těmto výstavám uvažuje o naší společné budoucnosti s větší zodpovědností,“ uzavírá MgA. Olga Menzelová, DiS., producentka výstavy.