Unikátní venkovní výstava Udržitelnost a civilizace

Unikátní venkovní výstava Udržitelnost a civilizace

Od 21. září do 10. října 2023 můžete 24 hodin denně navštívit v noci nasvícenou a volně přístupnou výstavu Udržitelnost a civilizace. Jedná se o třetí autorskou výstavu profesora Miroslava Bárty. Expozice ukazuje, že udržitelnost není pouhé slovo, ale záleží na odpovědném přístupu každého z nás a úctě k prostředí, ve kterém žijeme. Výstava vás bude čekat na piazzettě u Janáčkova divadla.

Na piazzettě Janáčkova divadla si podzimní procházku Brnem můžete zpříjemnit poutavou a interaktivní výstavou Udržitelnost a civilizace. Exteriérová výstava už od svého zahájení láká mnohé návštěvníky z řad obyvatel města, ale i turistů a upozorňuje na současná žhavá témata.

Poslední z cyklu výstav profesora Miroslava Bárty zaměřující se na civilizaci a její rozvoj se tentokrát věnuje udržitelnosti. Solárně nasvícené panely nabízí 39 ucelených témat, na jejichž tvorbě se podíleli vědci z Univerzity Karlovy a institutu CATRIN Univerzity Palackého a odborníci z renomovaných českých společností.

Udržitelný rozvoj a budoucnost našich dětí je v současné době žhavé a aktuální téma. Nejedná se pouze o recyklaci, ekologicky udržitelné materiály, klimatické změny, plýtvání potravinami, ale také vodu a vodohospodářství jako takové. Důležitý je přístup každého jednotlivce, i to, jestli dokážeme potlačit vlastní sobectví a něčeho se vzdát ve prospěch společného užitku. Jak zdůrazňují autoři, jsme první civilizace, která je v mnoha ohledech celoplanetární ve smyslu pohybu kapitálu, informací i výrobků. Celoplanetární jsou i naše problémy. Abychom je zvládli a abychom dosáhli udržitelného způsobu našeho života, potřebujeme vizi a spolupráci nás všech.

x

VYHLÁŠENÍ NEJODPOVĚDNĚJŠÍCH PARTNERŮ MEMORANDA 2023 #PripravBrno

Po vernisáži výstavy proběhl v prostorách Janáčkova divadla společenský večer s vyhodnocením partnerů memoranda, které vyhlásil moderátor večera pan Vladimír Kořen a certifikáty nejodpovědnějším partnerům předal vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna pan Ing. Martin Vaněček.

Certifikát „Partner projektu Připrav Brno“ je emitován společnosti, jež Memorandum uzavřela, automaticky. Avšak Certifikát vyšší úrovně společností získá na základě vyhodnocení realizovaných projektů.

Jako BRONZOVÝ PARTNER projektu Připrav Brno jež zrealizoval svůj projekt v nejméně 3 oblastech Výzvy byla slavnostně vyhlášena společnost: Atelier 99 s.r.o. a VodafoneCzech Republic a.s.

STŘÍBRNÝM PARTNEREM projektu Připrav Brno jež zrealizoval svůj projekt v nejméně 5ti oblastech Výzvy se stala společnost: Future Farming s.r.o.; Masarykova univerzita; Nitto Denko Czech s.r.o. a RENFIELD s.r.o

A po dvou letech jsme mohli vyhlásit i dva ZLATÉ PARTNERY projektu Připrav Brno, jež zrealizovali své projekty ve všech oblastech Výzvy a těmi jsou: IKEA Česká republika a Technologický park Brno, a.s.

x

Nadační fond společenské odpovědnosti FONTE VITAE na podporu vzdělávacích a vědeckých projektů v oblasti ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a udržitelnosti vyhlásil vůbec poprvé v České republice ceny ESG 2023.

Zkratka ESG ( z anglického “Environmental, Social, and Governance”) odkazuje na nové požadavky v oblasti společenské odpovědnosti, správy a řízení podniků a ekologické udržitelnosti.

Odborná komise udělila ocenění v několika kategoriích a za Mimořádný přínos převzala cenu Olga Menzelová společně s vědcem, členem prestižní Americké akademie věd a umění, Miroslavem Bártou, kteří již šest let organizují ekologické edukativní výstavy putující po nejnavštěvovanějších centrech českých i zahraničních měst.  „Jsme vůbec první civilizace, která většinu toho, co vyrobí, neumí recyklovat nebo vrátit zpět do přírody,“ zmínil autor světově uznávaných knih o dějinách, vývoji, úpadku a regeneraci civilizací, „a týká se to již celé planety.“ Jednou z těchto putovních výstav je právě Udržitelnost a civilizace.

x