9. 8. 2023
Aktuality
Zajímavosti

Adoptujte si trávník nebo trvalkový záhon

Věděli jste, že v několika městských částech si můžete adoptovat svůj kousek zeleně a udělat z něho krásnější místo?

Městská část Brno-Židenice má pro tento účel projekt Adoptujte si svůj kousek zeleně! Na veřejném prostranství můžete založit nový trávník, starat se o květinové záhony, sázet drobné keře a květiny. Své okolí tak nejen zkrášlíte, ale podpoříte i zdejší biodiverzitu a bude se tu dobře dařit užitečnému hmyzu, jako jsou včely a čmeláci. K tomu, abyste mohli začít, už jen stačí vyřídit si povolení. Žádost o něj si můžete stáhnout na webových stránkách Úřadu městské části Židenice.

Co chceme:

  • trávník
  • letničkový, luční nebo trvalkový záhon
  • nízké a mělce kořenící keře

Co nechceme:

  • ovoce a zeleninu
  • stromy
  • jedovaté a toxické rostliny
  • invazní rostliny
  • drobné stavby
  • umístění reklamy

Program se vztahuje pouze na pozemky veřejné zeleně, které mají charakter veřejného prostranství.

x

x

Podobný program adopce zeleně nabízí i městská část Brno-střed. Do adopce se mohou zapojit občané, studenti, neziskové organizace, vzdělávací instituce, právnické osoby a třeba i celé firmy. Hlavní podmínkou je, že vybraná zelená plocha musí být ve vlastnictví a správě Veřejné zeleně města Brna, Odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed nebo Brněnských komunikací. Podat žádost je velmi jednoduché. Zájemci mohou volat na Odbor životního prostředí Úřadu městské části Brno-střed paní Mgr. Ireně Kučerové (+420 542 526 161), která jim poradí, zda danou plochu spravuje městská část nebo některý z dalších partnerů, a vysvětlí podrobnosti.

Žádost lze samozřejmě podat i elektronicky a nejdete ji ke stažení na stránkách městské části včetně všech podmínek.