14. 10. 2021
Aktuality
Příklady dobré praxe

Amper Savings, a.s. – Energeticky úsporné projekty

Společnost Amper Savings, a.s. je součástí české energetické Skupiny Amper, poskytující energetické služby vč. realizace energeticky úsporných projektů s využitím nejmodernějších technologií, provozování lokálních distribučních soustav a optimalizace energetických hospodářství klientů. Projekty představují obvykle kombinaci instalace moderních úsporných technologií v oblasti vytápění, chlazení a osvětlení objektů a technicko-administrativních opatření optimalizujících spotřebu energií tak, aby bylo dosaženo co nejnižších provozních nákladů.

Primárně se společnost Amper Savings, a.s. zaměřuje na projekty EPC (z angl. Energy Performance Contracting), takzvané energetické služby se zárukou, které představují finančně zajímavý a efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Podstatou metody EPC je smluvní záruka snížení spotřeby energie, která se projeví v úsporách provozních nákladů, následně použitých na splácení původní investice.

Společnost Amper Savings, a.s. si u všech svých projektů zakládá na kvalitním technickém řešení s dlouhodobou garancí úspor, které jsou dosahovány díky aktivnímu energetickému managementu za účasti vysoce kvalifikovaného personálního obsazení. Pro dosažení maximální energetické účinnosti a optimalizaci energetických nákladů je využito sofistikovaného dispečerského systému s online řízením instalovaných technologií a pravidelným vyhodnocováním historických trendů v rámci zvyšování účinnosti energetických provozních celků.

Společnost Amper Savings, a.s. je od roku 2013 aktivním členem Asociace poskytovatelů energetických služeb a od roku 2015 signatářem Evropského etického kodexu pro energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC).

Mezi její klienty patří např. Masarykova univerzita, Nemocnice Břeclav, GUMOTEX, První brněnská strojírna Velká Bíteš, BOCHEMIE, Město Blansko či Nemocnice Hustopeče.

Od doby svého založení poskytuje klientům garantované úspory nákladů za energie ve výši více než 323 mil. Kč bez DPH. Hodnota garantovaných úspor emisí CO2 pak dosahuje téměř 53 000 tun, což odpovídá ekvivalentu roční produkce CO2 zhruba 48 300 osobních automobilů s ročním nájezdem 10 000 km.

Zodpovědnost a vedení k ekologickému přístupu k životu si berou za své i zaměstnanci společnosti – všichni jsou aktivními sportovci, kteří v rámci pracovních možností jezdí do kanceláře na jízdním kole. Jakožto energeticky smýšlející lidé nepřetápí své kanceláře, větrají krátce a intenzivně, používají energeticky účinné LED osvětlení a spotřebiče s nízkou energetickou náročností. Částečně sdílí vozový park a třídí odpad. Stejný přístup pochopitelně uplatňují i ve svých domácnostech.