17. 3. 2022
Aktuality
Příklady dobré praxe

Areál Slatina – vysoký standard v souladu s přírodou

AREAL SLATINA se rozkládá na ploše 18,4 ha strategicky umístěné v blízkosti dálnič­ního výjezdu, železniční tratě i letiště v Tuřanech. Dříve na tomto místě stál komplex slévárny Roučka. Dnes zde najdete moderní kanceláře, sklady, parkovací plochy, potřebné zázemí i služby pro podnikatele. V areálu sídlí 230 společností, jedná se hlavně o firmy z oblasti strojírenství, sta­vebnictví, logistiky, infrastruktury a státní správu.

V současné době se firma nacházíme ve fázi dokončování obsazenosti nové budovy GREEN BUILDING II (GB II), která byla uvedena do provozu 1. ledna 2021. Jak uvedl majitel areálu pan Beneš Beneš „Výstavba a provoz celého areálu vychází z filozofie, kterou lze nazvat V souladu s přírodou. Snažíme se stavět budovy funkční, kvalitní, s minimální možnou uhlíkovou stopou jak při výstavbě, tak i při provozu. Velký důraz klademe na hos­podaření s pitnou a dešťovou vodou. Naše budovy nemají šokovat architekturou, ale přesvědčit uživatele svou funkč­ností. Pojímáme je jako budovy se dvěma A. První A náleží zařazení ve třídě kancelářských budov, druhé A odpovídá ka­tegorii energetické náročnosti budovy. Nedílnou součástí na­šeho přístupu je finanční dostupnost co největšímu spek­tru zákazníků. Tedy dostupnost AA prostor nejen pro velké společnosti, ale i pro malé a začínající firmy či subjekty.“

V 1. podzemním podlaží nejnovější budovy GB II se nachází technické zázemí společné pro i pro GREEN BUILDING I (GB I). V části budovy GB I jsou využity bezvodé pisoáry, v GB II se na splachování všech toalet využívá dešťová voda. V GB I jsou hliníková a plastová okna osazena v konfiguraci trojskel 6–4–6 do fasády, v GB II jsou okna s kompozitními rámy v konfiguraci trojskel 8–4–6 osazena do ostění. V GB II je využito o 20 % del­ších stropních trámů a dalších prvků vzduchotechniky a tím bylo do­saženo snížení rychlosti proudění vzduchu. Těmito evolučními řešeními bylo docíleno snížení vnější a vnitřní hlučnosti  o 2 dB. Nově byly použity bakteriální filtry F9 a parní zvlhčování.

Jednou z výhod areálu je nadstandardní počet parkovacích míst – běžně to vychází jedno parkovací místo na 30 m2 pro­najaté plochy. Areál není pozadu ani v oblasti elektro­mobility, zákazníci mají k dispozici 16 nabíjecích stanic a dalších 16 je v plánu vybudovat v roce 2022. V areálu najdete tři samostatné stravovací provozy, tři stánky s rychlým občerstvením, dvě kavárny a prodejnu potravin Žabka. V plánu jsou i dvě ordinace zubních lékařů, pět ordinací fyzioterapeutů a pro­vozovna kadeřnictví.