7. 12. 2022
Aktuality
Příklady dobré praxe

Areál SVATOPETRSKA příklad energeticky úsporného řešení

Areál SVATOPETRSKA chce být příkladem pro další brněnské stavby a proto při rekonstrukci budovy C uplatnil mnoho z doporučovaných technologií a opatření pro zmenšení nebo eliminování uhlíkové stopy.

Budova C Areálu SVATOPETRSKA je energeticky řešena tak, aby její provoz pokud možno dosáhl neutrální uhlíkové bilance. Je velmi dobře izolována (nízkoenergetický standard B – Velmi úsporná). Má kvalitní okna s trojskly a dle orientace oken jsou instalovány venkovní žaluzie, takže z nich v zimě neuniká teplo ani se v létě nepřehřívají. Všechna stálá pracoviště osvětluje přirozené denní světlo.


Hlavním zdrojem energie pro vytápění, chlazení (aktivní i pasivní) a přípravu teplé vody je systém čtyř tepelných čerpadel (IVT GEO G 280 o celkovém výkonu 320 kW) a hlubinných vrtů s celkovou délkou 3 650 m umístěných pod i vedle budovy. Systém dosahuje průměrného topného faktoru SCOP 4,2 a akumuluje energii v akumulačních nádržích o objemu 3 000 l pro teplo a chlad. K udržení komfortu v kancelářích se pro distribuci energie a čerstvého vzduchu využívají podstropní indukční jednotky Halton ovládané chytrým termostatem.


Větrání (přívod čerstvého vzduchu) budovy zabezpečuje vzduchotechnická jednotka (celkový výkon 17 500 m3/hod) s rotačním rekuperátorem, by-passem a deskovým výměníkem. K úspoře energie je využit 35 m dlouhý zemní výměník, který studený vzduch v zimě předehřívá a v létě naopak ochlazuje. O sladění všech technologií v budově se stará nadřazený systém MaR EcoStruxure od společnosti Schneider Electric.


Ke snižování uhlíkové bilance a částečné soběstačnosti budovy přispívá fotovoltaická elektrárna na střeše a fasádě objektu o výkonu 75,82 kWp (257ks panelů o výkonu 295kWp). Vyrobenou elektrickou energii spotřebuje na svůj provoz budova, přičemž během slunečních dnů budova vyrobí víc energie, než sama spotřebuje (tzv. plusový provoz). Přebytečnou energii spotřebují další budovy v areálu nebo nabíječky pro elektromobily. Roční úspora na elektrické energii činí 25 %. Zbylou elektrickou energii potřebnou pro provoz areálu dodává společnost Nano Energies (100% ekologická energie). Ke snižování spotřeby el. energie přispívá také kompletní LED osvětlení všech prostor a inteligentní řízení spotřeby a výměny vzduchu.

V budově také hospodaří s dešťovou a podzemní vodou. Pro splachování toalet se využívá podzemní voda z 15 m hluboké vrtané studny. Děšťová voda se zachytává do retenčních nádrží a využívá pro okolní zeleň. Takto lze ušetřit až 50% pitné vody. Ke zpomalení odtoku instalovali na části budovy extenzivní zelenou střechu. Přebytečnou vodu z retenčních nádrží v areálu vsakují pomocí vsakovacích košů do podloží. K zasakování dešťové vody zpět do podloží slouží také zelené průlehy v areálu a zpevněné plochy ze zasakovací dlažby a betonu.


Areál SVATOPETRSKA je velkým fanouškem nemotorové dopravy v Brně. Nájemníkům a zaměstnancům v areálu proto zbudoval v budově C kolárnu s kapacitou až 45 kol nebo koloběžek s příslušenstvím pro cyklisty (drobné nářadí nebo pumpička). Pro ty, co dojíždějí do práce na vlastní pohon je k dispozici šatna se sprchami.

Veškeré bližší informace včetně časosběrného videa z realizace projektu najdete ZDE.