17. 2. 2022
Aktuality
Příklady dobré praxe

ASIO a jeho udržitelná filosofie v podnikání i nová instalace fotovoltaických panelů v areálu

Firmy ASIO NEW, spol. s r.o. i ASIO TECH, spol. s r.o. se přihlásily do kampaně #PripravBrno s tím, že udržitelné chování je přirozeným základem filosofie firem. Asi nejpodstatnější je to, že výrobky a technologie v portfoliu, jsou orientovány tak, aby pokud to má smysl, recyklovaly (např. samotnou vodu nebo živiny), rekuperovaly teplo (např. z odpadních vod) a spotřebovávaly minimum energie (viz přírodní způsoby čištění vod). Z největších počinů v této oblasti jsou například dodávky na recyklaci vod z plaveckých bazénů a značné úspory vody a energie, zařízení na využití kalů z čistíren a minimalizace uhlíkové stopy nebo decentrální řešení malými čistírnami, opět minimalizace s cílem vyšší udržitelnosti a minimalizací uhlíkové stopy.

AS-POOLREC – recyklace bazénových vod

Firma je v těchto oblastech průkopníkem a své názory prezentuje i na oficiálních akcích a svých seminářích a snaží se tak myšlenku adaptace šířit mezi veřejností. Podporuje také obdobnou aktivitu podporující udržitelnost – GO GREEN v režii RHK Brno s cílem prosazovat tyto myšlenky i do průmyslu, kde by měla být cílem stoprocentní recyklace vody i surovin (ZLD).

Myšlenky adaptace propaguje ASIO i směrem do firmy, například instalací fotovoltaiky pro snížení spotřeby elektrické energie nebo zaváděním elektromobilů do firemního autoparku. Instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) v areálu firmy je rozdělena na dvě části.

V rámci I. etapy  bylo na  střechu  administrativní budovy  naistalováno  110 ks  fotovoltaických panelů  (330 Wp/ks)  o  celkovém  výkonu 36,3 kWp  a  v rámci II. etapy  pak bude v průběhu  roku 2022 instalováno 96 ks FV panelů (380 Wp/ks) o výkon 36,5 kWp na střechu skladové haly. Ve výsledku bude tedy naše FVE disponovat celkovým výkonem 72,8 kWp.

Větší výtěžnost, vyrobené energie pro pokrytí spotřeby firmy vč. 4 dobíjecích stanic pro elektromobily, je podpořena i bateriovým úložištěm (98,5 kWh), které zaručuje vyšší využití zelené energie FVE rozložením peaků výroby a spotřeby a tím úsporu až 60% energie odebrané ze sítě.

fotovoltaika v rámci areálu firem ASIO + chytrý strom AS-POUSTR

Zajímavostí je i AS-POUSTR chytrý „strom“, který by mohl přinést zeleň tam, kde normální stromy není možné zasadit z důvodů podzemních vedení apod. V areálu ASIO najdete i garáž na kola a samozřejmostí je třídění odpadu včetně toho elektrického.