9. 12. 2020
Aktuality
Zajímavosti

Atlas klimatické změny – jak se mění klima na Zemi?

Tato příručka není čtením pro odborníky. Je to čtení pro každého, kdo se chce stát poučeným laikem. Změna klimatu už není jen předpovědí budoucnosti, je to skutečnost. Týká se nás s takovou závažností, že to téma nelze přenechat pouze vědcům a jejich odbornému zkoumání. Potřebujeme vědět víc a o změně klimatu vést veřejnou debatu.


Pro kultivovanou veřejnou debatu jsou nezbytná dobrá a především srozumitelně vysvětlená data. Atlas klimatické změny proto nabízí jednoduché grafy a mapy, které si vaše oko zapamatuje. A vždy je doplňeno komentářem, abyste si po přečtení byli jistí, co která barevná křivka, bod nebo pole znamenají.


Tento první díl je věnován nárůstu globální teploty, vysvětluje, jak je propojená s koncentrací oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů a jak zvyšování teploty ovlivňuje celoplanetární systémy. V křivkách uvidíte například střídání dob ledových a meziledových, strmý nárůst koncentrace oxidu uhličitého v současnosti, dýchání planety i její zvyšující se teplotu. V mapách spatříte, jak se změny projevují v různých částech světa a které ekosystémy hrozí dospět k bodům zlomu či ke kolapsu. Porozumíte tomu, jak skleníkové plyny ovlivňují teplotu a spolu s ní řadu dalších ekosystémově provázaných jevů.

Zjistíte také, které emisní scénáře dávají naději, že by ke kolapsům celoplanetárních systémů dojít nemuselo. Letmo se seznámíte také s bilancí emisí a teploty v České republice.

Ondřej Přibyla, Kristína Zákopčanová, Ondřej Pechník Atlas klimatické změny. Změny v atmosféře a rizika oteplování

Recenzovali: Mgr. Michal Žák, Ph. D., Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy RNDr. Radim Tolasz, Ph. D., klimatolog, Český hydrometeorologický ústav Ing. Jiří Dlouhý, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy Jan Labohý, CEO World from Space, odborný konzultant ASITIS s. r. o. Mgr. Romana Březovská, M. A., ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ČR

Poděkování: Ke vzniku tohoto Atlasu přispěli významně svou dobrovolnickou prací v týmu faktaoklimatu.cz: Martin Ukrop, Jan Krčál, Kateřina Kolouchová, Tomáš Protivínský, Oldřich Sklenář, Martin Křivánek, Martin Zahradník, Jakub Zamouřil a další členové týmu. Za odbornou či lidskou inspiraci chceme dále poděkovat: Jirkovi Vorlíčkovi, Lence Kopáčové, Petru Danišovi, Janu Krajhanzlovi, Mycu Riggulsfordovi, Lucii Smolkové, Veronice Ambrozyové, Haně Mikulicové a Tadeáši Žďárskému.

© Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, 2020