8. 7. 2020
Aktuality
Co dělá Brno

Brno chce lépe využívat dešťovou vodu

Využívání srážkové vody je dnes diskutovaným tématem. Problémem velkých měst jsou rozsáhlé plochy s minimální propustností pro dešťovou vodu, která pak odtéká do kanalizace, bez možnosti jejího dalšího využití. Tento systém hospodaření s dešťovou vodou se pak odráží na mikroklimatu celého města, které je ve slunečných dnech přehřáté a chybí mu závlaha pro zeleň.

Rada města Brna zahájila výběrové řízení na zhotovitele, který vypracuje studii adaptačních opatření na využití srážkových vod. Cílem je najít odpovědi na to, jak ve stávající brněnské zástavbě lépe hospodařit se srážkovými vodami. Půjde o lokality pěti městských částí – Bohunice, Komín, Nový Lískovec, Kohoutovice a Brno-sever. „Studie bude svou velikostí unikátní, ještě nikdy se v naší republice nedělal projekt tohoto druhu v tak velkém území, bavíme se totiž o 354 hektarech,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík.

Studie bude navrhovat řešení pro objekty a plochy, které jsou ve vlastnictví města Brna. Jedná se o silnice, parkoviště, chodníky, nemovitosti nebo celé areály. „Na základě výsledků studie budou následně vytipovány objekty, které budou pro zavedení adaptačních opatření nejefektivnější. Budeme klást důraz na pestrost použitých opatření. Může jít například o propustné zpevněné povrchy, zelené střechy, přírodě blízké retenční nádrže a vsakovací zařízení nebo akumulační nádrže. Navržené prvky bude samozřejmě možné vzájemně kombinovat“, popsal Petr Hladík. U vybraných objektů, kde bude prokázána efektivita a proveditelnost navržených opatření, by následně mělo dojít ke zpracování projektové dokumentace. Poté by se měla opatření realizovat. Na vypracování studie má zhotovitel 180 dní a město za ni zaplatí 3 miliony korun.