26. 2. 2024
Aktuality
Co dělá Brno

Brno si nechalo zpracovat nový přepočet CO₂

Koncem loňského roku si město nechalo zpracovat novou Monitorovací zprávu k Akčnímu plánu udržitelné energetiky a klimatu včetně přepočtu emisní bilance CO2 za období let 2016 až 2020, která konstatuje, že předpokládaného snížení emisí CO2 do roku 2020 bylo dosaženo.

Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (dále SECAP nebo akční plán) schválilo brněnské zastupitelstvo v říjnu 2019 po přistoupení města k Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky, jímž se Brno zavázalo ke snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030. Samotné projekty a opatření, které povedou k dosažení požadovaného cíle, jsou obsaženy přímo v akčním plánu. Ten obsahuje mimo jiné i emisní bilanci CO2 za období let 2000 až 2015.

Díky nové monitorovací zprávě je možné vyhodnotit trendy snižování emisí CO2 na území města Brna. Cílem monitoringu je tedy zjištění pokroku, kterého bylo dosaženo v souvislosti s cíli stanovenými ve strategii SECAP do roku 2030.

Trend vývoje snížení emisí CO2 odpovídá předpokladům zapracovaným do SECAP z roku 2019. Konkrétně při realizaci zmírňujících opatření se zamýšlelo, že v roce 2020 budou celkové emise CO2 nižší o 15,88 % (oproti výchozímu roku 2000), přičemž z loňského přepočtu vyplynulo, že skutečně emise klesly o 15,54 %. Uvažovaného snížení emisí CO2 do roku 2020 bylo dosaženo, avšak na pokoření cíle do roku 2030 bude potřeba vyvinout ještě mnoho úsilí.

Celou monitorovací zprávu si můžete přečíst v odkaze Stáhnout.