16. 1. 2023
Aktuality
Co dělá Brno

Brno vyčlenilo více než 60 milionů na ekologické programy

Brno pro letošní rok vyčlenilo více než 60 milionů na ekologické dotační programy, nové parky i využití artéských vod a další, uvedl náměstek primátorky pan Jaroslav Suchý. 

Zhruba 25 milionů je určeno pro ekologické dotační programy na vytváření zelených střech „Zeleň střechám!“, na využití srážkové vody „Nachytej dešťovku!“, na podporu ekologických projektů nebo na oživení zeleně ve vnitroblocích „Vnitroblok!“ a na oživení života u nábřeží řek „Nábřežít!“

Dalších 10 milionů bude na využití artéských vod za účelem nouzového zásobování obyvatel pitnou vodou pro případ krize. „Pro lidovce je dlouhodobou prioritou zajistit energetickou soběstačnost Brna. V současné době se ukazuje nesmírná důležitost vlastních zdrojů, ať už v případě pitné vody, nebo energetické soběstačnosti,“ uvedl Suchý.

Brno má dále v plánu mít šest vrtů artéských vod pro krizové zásobování vodou. Vhodná místa jsou v Kníničkách, v Brněnských Ivanovicích u Makra, v areálu CTP v bývalé Škrobárně, na Šujanově náměstí, v areálu Tepláren Brno a na Žabovřeských loukách. Mohla by se začít i projektovat plnicí stanice. Artéská voda je podzemní voda mezi dvěma nepropustnými vrstvami, které mají zakřivený tvar. Když se artéská voda narazí vrtem nebo studnou, samovolně vyvěrá a nemusí se čerpat.

Kromě dotací a peněz patří mezi další položky rekonstrukce prostoru před obřadní síní na pohřebišti v Židenicích, což vyjde na šest milionů, i opatření na Brněnské přehradě za 20 milionů. Mezi drobnějšími projekty je třeba zpřístupnění řeky Svratky rekreačními a pobytovými schody na Žabovřeských loukách.