22. 3. 2022
Aktuality
Zajímavosti

Celosvětová kampaň Hodina Země

V sobotu 26. března 2022 se koná Hodina Země, celosvětová kampaň na ochranu klimatu. Připojit se může každý, komu není lhostejný stav životního prostředí u nás i ve světě. Na hodinu symbolicky zhasnou veřejná osvětlení v obcích, či městské dominanty. Chcete si dát svůj osobní klimatický závazek? Můžete si zvolit například snížení spotřeby masa nebo snížení teploty v domácnosti. V České republice kampaň každoročně koordinuje Ekologický institut Veronica.

Hodina Země je nejrozsáhlejší celosvětová akce, ve které si od roku 2007 miliony lidí připomínají nutnost snížení příspěvku lidstva ke změnám klimatu. V České republice se v roce 2021 zapojilo rekordních 145 obcí či 110 firem a organizací. Svoji účast deklarovalo také 3000 jednotlivců. V České republice se koná letos již po třinácté, prozatím je přihlášeno 100 obcí.

Organizátoři vyzývají každého, kdo by chtěl pomoct přírodě a klimatu, aby se připojil a zapsal jako účastník Hodiny Země na stejnojmenném webu (www.hodinazeme.cz). Chtějí, aby si každý uvědomil možné negativní dopady svých každodenních činností na klima a zavázal se je snižovat. Na webu kampaně hodinazeme.cz je proto nabídka několika dobrovolných závazků, ze kterých si mohou vybrat, nebo si stanovit klimatický závazek vlastní. Zájemci hned také uvidí, kolik emisí skleníkových plynů CO2 takto ušetří. Loni se společně zavázali k úspoře 3300 tun CO2 ekv.

„Mohou se třeba jednou týdně stát veganem, omezit jízdy autem, méně létat, uvědoměle nakupovat. V dnešní době jsou důležité obzvlášť závazky související se snižováním spotřeby plynu: začít využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů, vodu ohřívat sluncem, netopit víc, než je potřeba.“ vyjmenovává možné závazky Hana Machů z Ekologického institutu Veronica. 

Zvyšování energetické soběstačnosti a energetické úspory mají několik výhod zároveň. „V krátkodobém horizontu potěší nižší účty za energie, v delším pak bezpečnější svět v budoucnosti. Obnovitelné zdroje a úspory energie nás ochrání nejen před rozvratem klimatu, ale i před nestabilitou geopolitickou, jak dobře vidíme na dnešní situaci,“ dodává Jitka Martínková z Klimatické koalice.

Kontakty

  • Hana Machů, Ekologický institut Veronica, hana.machu@veronica.cz, 739 569 264, koordinátorka kampaně
  • Jitka Martínková, Klimatická koalice, jitka.martinkova@klimatickakoalice.cz

Přihlašování probíhá přes webové stránky Hodiny Země (www.hodinazeme.cz). Na stejných stránkách je vidět i mapa a seznam aktuálně přihlášených.

Přihlašování na Facebooku: https://www.facebook.com/events/623592728718472

.