2. 11. 2021
Aktuality

Cesta k vlastní solární elektrárně

Doba výrazného zdražování energií nás vede k zamyšlení nad možnostmi, jak ušetřit a stát se v této oblasti více soběstačnými. Jednou z cest je využívání obnovitelných zdrojů energie. Je to cesta nejen k úspoře finančních prostředků, ale i šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí. Domácnosti mohou od října žádat o státní dotace v rámci úspěšného programu Nová zelená úsporám. Ten nabízí možnost čerpat peníze na vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného i bytového domu. Dotaci na fotovoltaické systémy z programu Nová zelená úsporám lze nyní čerpat pro rodinné domy v rozmezí 40 až 200 tisíc korun a pro bytové domy až do výše 500 tisíc korun – výsledná částka závisí na instalovaném výkonu a počtu bytových jednotek.

Fotovoltaická elektrárna s akumulací vyrábí elektřinu jak pro okamžitou, tak pro pozdější spotřebu. Energie je ukládána buď do baterie, nebo do ohřevu vody. Tento způsob vám zabezpečí snížení účtů za elektřinu odebranou ze sítě. Je vhodná pro všechny typy celoročně využívaných rodinných domů se spotřebou alespoň 4 MWh ročně. Současně prodávané solární panely mohou dodávat energii déle než 30 let.

Zásadní je i rozšíření podpory na bytové domy po celé ČR. Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman k tomu uvedl „Ve spolupráci s odborníky z Českého vysokého učení technického jsme připravili nový jednoduchý systém výpočtu dotace, který umožní žadatelům realizovat systém zcela dle jejich potřeb. V reakci na budoucí možnost zapojení nové fotovoltaiky do energetických komunit byla zrušena podmínka, že 70 procent vyrobené energie se musí využít pro vlastní spotřebu v daném místě. O podporu nepřijdou systémy kombinující fotovoltaiku s tepelnými čerpadly a nově bude podpořena i elektromobilita pro domácnosti ve formě příspěvku 30 tisíc korun na pořízení nabíječky elektromobilů.“

Vzrůstající zájem o fotovoltaiku

Že mají domácnosti o vlastní solární systémy čím dál větší zájem, dokládají například údaje společnosti E.ON, která vloni zaznamenala výrazný nárůst poptávky po fotovoltaice v domácnostech, a to přibližně o 20 procent oproti roku 2019. „Jednoznačně to potvrzuje vývoj energetiky směrem k decentralizaci a čím dál vyšší potřebu klientů být méně závislí na distribuční síti, zhodnocovat své nemovitosti a rovněž také přispívat ke snižování uhlíkové stopy,“ sdělil Luboš Vrbata, vedoucí prodeje zákaznických řešení E.ON Energie.

„Pandemie výrazně podpořila trend vlastnit obnovitelný zdroj elektrické energie s možností případného využití při výpadku distribuční sítě – tedy kombinace solárních panelů s bateriemi a systémem pro autonomní provoz. Vnímáme za tím čím dál větší potřebu soběstačnosti ze strany klientů, kteří se chtějí v maximální možné míře spolehnout sami na sebe a zabezpečit své blízké,“ dodal Vrbata.

Obdobnou zkušenost má rovněž společnost ČEZ. „Zákazníci mají čím dál větší zájem o propojení fotovoltaiky s bateriovými systémy. Těchto řešení ČEZ Prodej loni instaloval 485, což se rovná tříčtvrtinovému podílu všech instalací,“ uvedla společnost. Celkem loni ČEZ Prodej instaloval 660 střešních fotovoltaik.

Celkem bylo vloni v Česku instalováno 6 293 nových solárních elektráren o celkovém výkonu 51,4 megawattu, což je oproti roku 2019 nárůst o 26,3 megawattu, tedy o více než 100 procent. Malých střešních elektráren na rodinných domech vzniklo bezmála 5 tisíc – konkrétně 4 846 s celkovým instalovaným výkonem 22,6 megawattu.