5. 4. 2024
Aktuality
Příklady dobré praxe

Daikin rozšiřuje výrobní závod s ohledem na ochranu životního prostředí

Daikin Device Czech Republic s.r.o. má zavedeny systémy pro prevenci dopadů na životní prostředí a v roce 2023 prošel pravidelným recertifikačním procesem systému environmentálního managementu. Rovněž spolupracuje s místními komunitami, kdy je hrdým partnerem vybraných akcí organizovaných městskými částmi Brno-Slatina i Brno-Černovice, případně dalších akcí na území města Brna (charitativní Běh pro Hospic sv. Alžběty, nákup monitorů dechu pro novorozenecká oddělení brněnských porodnic ad.). Každoročně pořádá v rámci jarní akce „Ukliďme Česko“ úklid v okolí areálu.

Ukliďme Česko, dobrovolníci DAIKIN

Pro zmírňování dopadu na životní prostředí byly realizovány projekty zaměřené na snížení spotřeby zemního plynu prostřednictvím využití odpadního tepla z technologií a pomocných provozů. Jde například o projekt využití odpadního tepla z chlazení oleje v kompresorové stanici během výroby YC kompresorů a využití předehřevu vzduchu z místnosti kompresorové stanice výroby SCR kompresorů pro vytápění výrobní haly. V kalendářním roce 2023 pocházela elektrická energie nakoupená pro společnost výhradně z obnovitelných zdrojů.

Rovněž byla realizována opatření pro úsporu zemního plynu na technologických provozech, a to jejich automatizací a přizpůsobením aktuální výrobní kapacitě, a v nevýrobních prostorech byla provedena automatizace spínání a vypínání klimatizačních jednotek.

Nová technologická linka pro povrchovou úpravu mořením je za účelem úspory ve spotřebě vody vybavena zařízením pro vakuovou destilaci, čímž je zajištěno zpětné využití vody ve výrobním procesu.

Technologie vakuové destilace
Ukládání zasakovacích boxů

V roce 2023 byla vystavěna nová výrobní hala, která bude v letošním roce postupně zařizována pro výrobu jednotek tepelných čerpadel a kompresorů. Při výstavbě haly DDC3 byly vybudovány záchytné nádrže a retenční objekty pro zajištění postupného zasakování dešťové vody. Vytápění výrobních prostor nové haly je zajištěno prostřednictvím bezemisních zdrojů – průmyslové jednotky tepelných čerpadel společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o..

Na střeše nové výrobní haly DDC3 budou v prvním pololetí tohoto roku instalovány solární panely, které pomohou diverzifikovat zdroje elektrické energie.

V obdobných opatřeních bude společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. pokračovat i v následujících letech tak, aby byla zajištěna minimalizace spotřeby fosilních paliv a podpořena energetická soběstačnost.