10. 7. 2024
Aktuality

Díky environmentálnímu hodnocení lze předejít řadě chyb v projektu

Společnost BUILDIGO s.r.o. se zaměřuje na environmentální hodnocení dopadu výstavby na okolí a zvláště na člověka. Hlavním výstupem těchto studií je hledání silných a slabých stránek projektů, a to např. z pohledu proudění větru, slunečního záření nebo pocitové teploty. Dalším výstupem pak může být např. definice tepelného ostrova a další.

Tento typ studií je vhodné řešit co možná nejdříve při vzniku projektu, aby bylo možné výstupy zapracovat do finální podoby projektu.

Bohužel na tento přístup a pohled na projekty je dáván velmi malý důraz. Vznikají pak např. „krásná“ dětská hřiště, která se přehřívají a na nerezových skluzavkách se nemůžete ani sklouznout, aniž byste se nespálili. Přitom by stačilo, aby se projektant či architekt nechal inspirovat a připravil takový návrh, který bude mít právě tento environmentální pohled.

Společnost BULDIGO pro MČ Brno – Kohoutovice mohl zhodnotit uvažovanou revitalizaci parku Axmanova v této městské části. Součástí revitalizace je kromě instalace dvou hřišť také vyhlídka na město Brno. Úkolem bylo ověřit, zda na hřištích nebude vznikat tepelný ostrov a zda vyhlídka na Brno nebude extrémně namáhána prouděním větru. 

Na základě zadání byl zpracován digitální model celé oblasti, doplněna živá data z nejbližší meteostanice a provedena simulace. Výstupem této simulace je pak hodnocení, že projekt revitalizace je dobře zadaptován. Doporučena byla změna povrchu jednoho hřiště na takový, který by neměl tak vysokou tepelnou akumulaci. Pokud jde o navrhovanou vyhlídkovou terasu na město, i ta je v rámci projektu umístěna vhodně a proudění větru v tomto místě bude příznivé.

Více o studiích a možnostech hodnocení najdete na webu www.buildigo.cz

Tescan park Axmanova – studie firmy Atregia s.r.o.