5. 6. 2023
Aktuality

Dnes je světový den životního prostředí

5. červen nám každoročně připomíná důležitost ochrany přírody, živočichů, udržitelného nakládání se zdroji i odpady a také snižování rizika dopadů přírodních katastrof.

Žít v souladu s přírodou, se svým okolím a brát při své činnosti ohled na životní prostředí, to by mělo být samozřejmostí každý den. Jen jeden z nich nám to však připomíná po celém světě. Tento den připadá na 5. června. Jedná se o Mezinárodní den životního prostředí, který je celosvětově uznávaným svátkem boje za lepší a trvale udržitelnou budoucnost. V červnovém kalendáři ho najdeme už od roku 1974, kdy se Organizace spojených národů (OSN) rozhodla věnovat tento den ekologické osvětě. Hlavním cílem je šířit povědomí o stavu životního prostředí a aktivně zapojovat společnost do řešení ekologických témat.

Rádi se s vámi podělíme o to, co se na Odboru životního prostředí povedlo nám a jak jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí v našem městě.

.

Ročenka životního prostředí 2022 Stáhnout