1. 12. 2021
Aktuality
Co dělá Brno

Do ulic dnes vyjela nová šalina upozorňující na kampaň #PripravBrno a ekodotace města

Ode dneška až do konce listopadu příštího roku se můžete svézt speciální tramvají upozorňující na kampaň #PripravBrno a brněnské ekodotace, jako je například podpora vytváření zelených střech „Zeleň střechám!“ nebo podpora na ozelenění vnitrobloků „Vnitroblok!“ Město také upozorňuje na snahu snižovat emise CO₂.

Jedním z kroků, jak město přispívá ke snižování emisí oxidu uhličitého, je snaha o zavedení plně ekologické městské hromadné dopravy.

Už nyní jezdí řada autobusů na zemní plyn, což je mnohem ekologičtější než nafta. Plyn si navíc dokážeme vyrábět z bioodpadu. Město je součástí memoranda, které se týká rozvoje udržitelné energetiky, dopravy a ochrany životního prostředí včetně vytvoření Evropského institutu pro využití vodíku a nových technologií se sídlem v Brně. Autobusy na vodíkový pohon by tak v budoucnu mohly zcela reálně jezdit na běžných linkách městské hromadné dopravy. Vodík navíc představuje praktičtější variantu, než jsou bateriové autobusy, například z hlediska dojezdové vzdálenosti,“ popsala možný vývoj primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Další záměry kampaně vysvětlil 1. náměstek primátorky Petr Hladík: „Brno má ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí CO2 a přípravy města na změny klimatu. Je si však vědomo, že je třeba do těchto aktivit zapojit i brněnské firmy, instituce a pochopitelně i obyvatele Brna. Nově polepená tramvaj bude v průběhu celého roku poukazovat na kampaň Připrav Brno, jejímž cílem je právě obyvatele Brna informovat o aktivitě města v této oblasti nebo o možnostech využití brněnských ekodotací podporujících adaptační opatření.“

Dalším ambiciózním projektem je rozvoj fotovoltaiky. „Město dále pokračuje v nastaveném trendu rozvoje využití obnovitelných zdrojů energie, kdy Brno zahájilo budování fotovoltaických elektráren na střechách budov ve svém majetku. Očekávanou roční výrobu elektřiny ze solárních panelů podporovaných městem odhadujeme kolem 43 GWh, což přinese roční úsporu emisí v hodnotě nejméně 36 tis. tun CO2,“ doplnil Petr Hladík.  

V tramvaji si od ledna budou moci lidé zasoutěžit o zajímavé ceny v rámci soutěže „Najdi maskota #PripravBrno“. Informace o soutěži a její pravidla najdete od ledna na tomto webu v záložce „SOUTĚŽ“.