1. 11. 2023
Aktuality
Zajímavosti

„Dobro“ jako jedna z povinností pro firmy?

Firmy čeká od příštího roku nová administrativní povinnost – report úřadům, co se jim za uplynulý rok povedlo dobrého udělat pro životní prostředí, pro společnost anebo pro své zaměstnance. Obecně se tato strategie nazývá „udržitelné investování“ a začne platit v celé Evropské unii.

Od příštího roku se tato povinnost bude týkat společností, které zaměstnávají více než 500 pracovníků. Udržitelné investování, pro něž se užívá mezinárodní zkratka ESG (environmental, social and governance), bude třeba každoročně prokázat výroční zprávou obsahující informace podložené čísly o tom, jak firma prospěla svému okolí. Bude se jednat především o zodpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik, tedy o témata jako rovné příležitosti žen a mužů na pracovišti, lidská práva, míra korupce a podobně. Údaje o environmentální a společenské stopě tak budou veřejně dostupné všem, kdo mají o tuto otázku zájem.

Nová povinnost podávat zprávy o udržitelnosti obchodního modelu se ale nebude týkat jen velkých podniků. K sestavení zpráv totiž budou potřebovat informace také od osob samostatně výdělečně činných a malých a středních podniků, pokud jsou součástí jejich dodavatelského řetězce. Nové povinnosti by se proto měly propisovat do obchodních smluv s dodavateli a obchodními partnery.

Stále více zaměstnanců se zajímá o to, jak se jejich firma staví k udržitelnosti a co dělá pro své okolí. Rovněž firmy při výběru svých dodavatelů a obchodních partnerů kladou na tuto oblast stále větší důraz. Do letošního roku byly reporty dobrovolné, a několik českých firem již tuto povinnost bere jako standard.