18. 11. 2021
Aktuality
Příklady dobré praxe

Dobrovolníci z firmy Thermo Fisher Scientific Brno vysadili 2 300 mladých stromků

53 dobrovolníků z řad kolegů společnosti Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. vysázelo pod vedeném hajného Michaela Fučíka z Lesů města Brna 2 300 Buků lesních na pasece, která vznikla vymýcením stromů napadených kůrovcem v katastru Vohančice-Deblín – U křížku. Dobrovolníkům se podařilo v průběhu pěti pracovních dní 18. až 22.10. 2021 vysázet jeden a půl mítiny, tj. víc než 1 hektar nového lesa. Nově vysazený les bude nadále v odborné péči Lesů města Brna.  Kromě krajinotvorných, teplotvorných a vodohospodářských přínosů se očekává v budoucnu i přínos ve smyslu jímání CO2 ve výši přibližně 2 300t CO2. V této aktivitě plánuje společnost pokračovat i v následujících letech.

Společnost Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. získala v letošním ročníku TOP Odpovědné firmy roku 2021 – Byznys pro společnost, největší platforma pro odpovědné a udržitelné podnikání v Česku druhé místo v kategorii BPS TOP Odpovědná firma v životním prostředí se svým projektem střešní fotovoltaické elektrárny (1 MW). Cena Byznysu pro společnost TOP Odpovědná firma je v Česku ojedinělý nezávislý rating velkých, středních i malých firem, který hodnotí a oceňuje strategie a aktivity v oblasti odpovědnosti a udržitelnosti. Již 18 let sleduje firmy, které se dlouhodobě věnují rozvoji společnosti, investují do zaměstnanců, snižují dopad na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení.

Do budoucna má společnost řadu dalších plánu v oblasti udržitelnosti. V prosinci například plánují provedení zkušebního vrtu s cílem ověřit, zda má smysl instalovat tepelná čerpadla u stávající budovy.