26. 8. 2020
Aktuality
Co dělá Brno

Edukační program do základních škol

Dne 25. 8. 2020 proběhla ve Sněmovním sále Nové radnice zahajovací porada všech ředitelů škol a školských zařízení, na které Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna prezentoval svůj program environmentální výchovy a osvěty určené především pro žáky základních škol. Cílem tohoto projektu je seznámit děti hravou a zábavnou formou, jak se chovat šetrně a ohleduplně k životnímu prostředí například ve vztahu k šetření s energiemi v domácnosti, možnostmi využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, šetrnější způsoby dopravy, význam zeleně ve městě a podobně.

Součástí návrhů opatření vyplývajících z Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu (SECAP) je zdůrazněný i význam edukační činnosti, proto chceme s touto problematikou seznamovat děti už na základních školách.

Celý program je sestaven ze tří na sebe navazujících částí:

  • 1. Ekologické divadlo nebo workshop divadla Navlnce – představení zaměřená na životní prostředí např. „Kde spí motýli“, workshop je zaměřen na udržitelnou energii a vedou ho lidé s praxí.
  • 2. Bannerová výstava – výstavou provází chytrá sova a hloupý holub, kde si navzájem ukazují špatné a dobré příklady z praxe.
  • 3. Pracovní listy – jak si například děti sestaví svůj dům a jeho okolí, aby bylo ohleduplné k životnímu prostředí.