17. 1. 2024
Aktuality
Příklady dobré praxe

Elektromobil a nabíjecí stanice nebo snad vysazování stromů? Ve Wistronu to jde!

Ve společnosti Wistron dávno ví, že k ochraně životního prostředí je potřeba zapojení nás všech. Proto pečlivě školí své zaměstnance a prohlubují jejich znalosti v této oblasti. Všichni společně každý podzim vyráží do lokalit v okolí Brna vysazovat stromy a keře – za tu dobu už „pod rukama“ zaměstnanců Wistronu vyrostly tisíce mladých dřevin.

Společnost Wistron InfoComm (Czech), s. r. o., se stala v roce 2023 partnerem projektu v oblasti snižování emisí a podepsala s městem Brnem speciální memorandum, kterým se zavázala k plnění řady opatření, a své nápady hrdě sdílí dál. Pro firmu je důležitá i motivace zaměstnanců k ekologické dopravě do práce – hromadnou dopravou, pěšky, na kole či v elektrickém autě.

Pečlivé třídění odpadu a jeho separace přímo na výrobních linkách – tedy tam, kde odpad vzniká –, je samozřejmostí. Například kartonové krabice a rohy jsou rovnou vraceny do oběhu k dalšímu využití, aby se dostálo i cirkulární ekonomice. Kontrola produkce skleníkových plynů je jeden z ukazatelů sloužících k tomu, aby firma mohla efektivně snižovat svoji uhlíkovou stopu a tím šetřit primární zdroje. Významnou inovací je využití tepla vyprodukovaného při testování serverových racků, kterým v zimních měsících vytápí výrobní halu (více v příspěvku zde).

Udržitelná doprava

Vyjet z firmy na schůzku nebo za jinými záležitostmi, to je ve Wistronu denní rutina. Aby společnost šetřila emise i při těchto činnostech, pořídila si moderní elektrické auto. Zároveň před budovu nainstalovala dvě nabíjecí stanice, které jsou volně dostupné všem jejím zaměstnancům. Množství nabíjecích stanic se také postupně rozšiřuje.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Foto: Wistron InfoComm (Czech), s. r. o.