29. 9. 2022
Aktuality
Příklady dobré praxe

ENVIRONMENTÁLNĚ ZAMĚŘENÝ PROGRAM PRO VEŘEJNOST ve VIDA!

VIDA! science centrum otevřelo své brány veřejnosti v listopadu 2014. Ročně sem zavítá přibližně 200 000 návštěvníků. Kromě rodin s dětmi se tento zábavní vědecký park zaměřuje také na školy ale i dospělé.

Zábava je tu všudypřítomná, nikdy však samoúčelná. Cílem science center po celém světě je především vzdělávání veřejnosti. Nabízí 180 exponátů, se kterými si mohou lidé hrát a objevovat tak, jak funguje svět kolem nás. Celá řada z těchto exponátů se dotýká environmentální tematiky (automobil a emise CO2, check it out, ostrovní hra, přílivová elektrárna, fotosyntéza na povel ad.).

Problematika ochrany životního prostředí je důležitou součástí i nabídky doprovodných programů. Z výukových programů pro školy lze zmínit například Obhaj svou energii nebo Surovinu na rovinu. Z programů pro veřejnost měla v minulosti úspěch akce Ekošpioni, večer pro dospělé VIDA! After DARK: GREEN, akce Technologie a klima nebo výstava Mohou technologie zachránit svět? Zajímavé jsou i videa z dílny VIDA!, kde je akcentována udržitelnost (např. spotřeba pitné vody) nebo zapracování tematiky do science show (např. Led nad zlato), které se denně v ceně vstupenky konají ve zdejším Divadle vědy.

Domácí čistírna vody