11. 7. 2022
Aktuality
Příklady dobré praxe

EVECO Brno vytvořilo metodiku výpočtu pro analýzu uhlíkové stopy technologických celků

Ve společnosti EVECO Brno byla vytvořena metodika výpočtu pro analýzu uhlíkové stopy technologických celků. Přesnější určení uhlíkové stopy přispěje k efektivnímu snižování emisí skleníkových plynů již ve fázi investičního rozhodnutí.

Společnost EVECO Brno už více než 25 let přináší technická řešení pro moderní a ekologickou energetiku.  Ke snižování uhlíkové stopy dlouhodobě přispívá například instalací výměníků pro využití odpadního tepla a zvyšováním energetické účinnosti. Nyní rozšiřuje svoje portfolio služeb o hodnocení uhlíkové stopy technologických celků. Navržená metodika výpočtu stanovuje uhlíkovou stopu za celý životní cyklus technologie, tzv. whole life carbon. V hodnocení je tedy pokryta těžba, zpracování a doprava surovin, výroba a výstavba zařízení, jejich provoz a demolice včetně likvidace odpadů.

Na základě hodnocení lze identifikovat fáze životního cyklu s největším potenciálem pro úsporu uhlíkové stopy s cílem do budoucna pomoci investorům dosáhnout uhlíkové neutrality. Dalším důvodem, proč se zabývat uhlíkovou stopou, jsou aktuálně připravované požadavky legislativy EU a změny v bankovním sektoru. V rámci směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti (Corporate Sustainability Reporting Directive/CSRD) budou mít velké podniky povinnost zveřejňovat svoji uhlíkovou stopu. Ta je také jedním z faktorů udržitelného financování (Environmental, Social and Governance/ESG) a může hrát roli pro poskytnutí bankovního úvěru, případně dotace. Hodnocení uhlíkové stopy pomocí této metodiky pomáhá reálnému snížení uhlíkové stopy již ve fázi plánování, a současně umožňuje naplnění požadavků legislativy i bankovního sektoru.

O snižování uhlíkové stopy je třeba uvažovat v souvislostech s dalšími environmentálními, ekonomickými a bezpečnostními faktory, které je nutné zohlednit pro jednotlivé případy,“ uvádí Ing. Lucie Staňková, autorka metodiky a odborník na environmentální oblast ve společnosti EVECO Brno, s.r.o. Uhlíkovou stopu lze porovnávat u různých typů technologií a díky tomu vybrat variantu s nižší uhlíkovou stopou. Metodika je připravena pro podrobný výpočet uhlíkové stopy různých technologických celků i menších zařízení a umožňuje stanovení referenční hodnoty pro porovnávání nových projektů.