2. 9. 2021
Aktuality

Hledáme spolupracovníka na pozici technika pro energie

Na Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna hledáme technika pro energie, který bude spolupracovat na pořízení územní energetické koncepce města v souladu s obecně závaznými předpisy a kontrolovat její naplňování. Bude poskytovat informace a podklady pro tvorbu koncepčních dokumentů vztahujících se k územní energetické koncepci na úrovni města, kraje nebo státu. Jeho náplní má být i usměrňování organizací řízených městem a městskými částmi při výstavbě, rekonstrukci a obnově energetických zařízení tak, aby jejich činnost byla v souladu s celoměstskými zájmy.

Technik pro energie dále provádí specializované činnosti při zajišťování centralizovaného nákupu elektrické energie a zemního plynu pro objekty města včetně výběru dodavatelů v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy MMB. Spolupracuje na řízení a koordinaci činnosti energetického hospodaření v organizacích města a MČ a na monitoringu spotřeb energií s užitím moderních systémů na bázi výpočetní techniky a vedení databáze spotřeb energií v objektech města a MČ.

Nabízíme:

  • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy),
  • výbornou dostupnost – pracoviště v centru Brna,
  • 5 týdnů dovolené,
  • 4 dny indispozičního volna (sick days),
  • závodní stravování,
  • a další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci, popř. penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci dítěte, příspěvek na zdravotní péči, příspěvek na ošatné, odměna dárcům krve, odměna při životním výročí, jazykové kurzy).

Vypsané výběrové řízení se všemi podrobnými informacemi, které potřebujete vědět, najdete v tomto odkaze Technik pro energie, Odbor životního prostředí (VŘ č. 099/2021)

Bližší informace o druhu práce Vám podá: Mgr. Martin Košťál, tel.: 731 481 515, kostal.martin@brno.cz