23. 3. 2023
Akce
Aktuality

Hodina Země 2023

Každoroční mezinárodní akce Hodina Země se letos odehraje v sobotu 25. března. Má za cíl nevšedním způsobem upozornit na změnu klimatu a nabádá jednotlivce, obce i organizace k zhasnutí světel na dobu jedné hodiny od 20.30 do 21.30. Akci vymyslel Světový fond na ochranu přírody (WWF) a první ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa.

Od roku 2010 se koná Hodina Země i v České republice, kde ji koordinuje Ekologický institut Veronica.

K Hodině Země se i v letošním roce připojí město Brno a ve stanovený čas mezi půl devátou a půl desátou v sobotu večer potemní jeho dominanty – hrad Špilberk, obelisk v Denisových sadech a Nová radnice.

Změna klimatu se dotýká nás všech a k odvrácení jejích nejhorších dopadů musíme svým dílem přispět všichni. Alespoň symbolicky to můžeme udělat právě na Hodinu Země, kdy na šedesát minut zhasneme byty, domy, památky a firmy. Připojte se k nám!

Loňská Hodina Země se konala 26. března 2022. Zúčastnilo se 133 obcí, včetně 12 statutárních měst, 84 organizací, firem a škol.  Dále se zapojily 4 památky a uskutečnilo se 6 akcí pro veřejnost. Přihlásilo se také 790 jednotlivců, z nichž si drtivá většina (756) stanovila svůj klimatický závazek, a zaručili se tak ušetřit celkem 2200 tun skleníkových plynů ročně. Přečtěte si podrobné statistiky za rok 2022.