10. 10. 2022
Aktuality
Příklady dobré praxe

Holek Production podniká udržitelně

Společnost Holek Production, zastoupená jednatelem Ing. Pavlem Holkem, přemýšlí při svém podnikání udržitelně a realizuje řadu opatření vedoucích k energetickým úsporám. O některé z nich se s vámi rádi podělí.

Úspory energií při přechodu z topného media pára na horkou vodu

Vzhledem k odkladům termínu na vybudování nových přípojek pro horkou vodu s ukončením dodávky páry se společnost Holek Production s.r.o. rozhodla připravit ucelený projekt Energetických úspor. V rámci tohoto projektu se firma připravila na řadu změn, které se po jejich realizaci promítly do značných úspor energií a tím pádem také finančních prostředků.

Výměníková stanice s bojlerem na ohřev vody z přebytků elektrické energie z vlastní FVE

Technicky zastaralé kompresory společnost vyměnila za dva nové „Atlas Copco“, které byly doplněny dvěma tepelnými čerpadly, jež používají teplo vytvářené kompresory na předehřev vody. Nainstalován byl nový zásobník vody, který využívá teplo z tepelných čerpadel a současně také přebytky elektrické energie vyrobené vlastní firemní fotovoltaickou elektrárnou umístěnou na střeše budovy.

Původně se ve společnosti Holek Production s.r.o. ohřívala voda v letních měsících párou. Současný stav však umožňuje ukončit topnou sezonu uzavřením hlavních přívodů horké vody z Tepláren Brno. V letošním roce byl odběr ukončen v dubnu. Za květen až září byla fakturace ze strany Tepláren Brno nulová. Takto společnost šetří finanční prostředky řádově v desítkách tisíc korun.

Nové kompresory
Tepelná čerpadla

Jste firma s vlastní budovou nebo výrobním areálem a chcete si také snížit svoje náklady na energie a uvažujete o vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny?

Ing. Pavel Holek, jednatel společnosti Holek Production s.r.o. vám rád předá své dlouholeté zkušenosti. Můžete se na vlastní oči přesvědčit, jak FVE vypadá, jak funguje a jak vám začne šetřit náklady.