19. 9. 2022
Aktuality
Příklady dobré praxe

Impact Hub v Brně má i svoji fotovoltaickou elektrárnu

Impact Hub chce být hybatelem změny a spoluvytvářet svět, kde podnikavým lidem a organizacím záleží na sobě i na svém okolí. Dlouhodobě se zaměřuje na to, aby jeho podnikání bylo ekonomicky udržitelné a společensky prospěšné.

Coworking, pronájmové a eventové prostory

Všechny provozy Impact Hubu prošly v roce 2020 auditem materiálních toků organizace Envirostyl s cílem přiblížit se k Zero Waste fungování, tzn. minimalizovat tvorbu odpadu.

Ve všech provozech najdete koše na tříděný odpad (papír, plast, sklo, bioodpad, tetrapaky a kovy), zajištěny jsou také koše pro zpětný odběry baterií a drobného elektroodpadu. K úklidu jsou využívány ekologické saponáty od českých značek. Na baru najdete většinu nápojů  ve skle či jiných vratných obalech, a lokální produkty od malých výrobců s důrazem na vegetariánské a veganské možnosti. Stejný standard uplatňuje Impact Hub také při pořádání eventů a zajišťování cateringu ve svých prostorách.

S cílem snižování energetické náročnosti a redukce uhlíkové stopy provozu došlo v největší pracovní místnosti coworkingu k repasování technologie výbojkových svítidel na LED variantu; ve zbytku prostor probíhá průběžná repase, případně instalace pohybových senzorů. V celém coworkingu najdete informační tabulky s návodem, jak se světly správně zacházet, aby se co nejvíce snížila energetická spotřeba. V roce 2020 došlo v Brně k instalaci fotovoltaické elektrárny, díky níž si brněnský provoz vyrobí cca ⅓ celkové spotřebované energie sám. Výkon FVE je 81,84 kWp. Zbytek potřebné elektrické energie pochází z obnovitelných zdrojů od společnosti Nano Energies.

V roce 2021 prošly všechny provozy auditem od společnosti CO2 Positive s cílem spočítat aktuální uhlíkovou stopu jednotlivých provozů a identifikovat další příležitosti k jejímu snížení.

Akcelerační programy

Impact Hub také již několik let realizuje akcelerační programy zaměřené na enviromentální a společensky prospěšná témata. Za pomoci individuálního mentoringu, expertů a tématických workshopů rozvíjí a inovuje projekty jednotlivců i firem. Například ve spolupráci s Climate-KIC je realizován ClimAccelerator Beyond, který poskytuje mezinárodní podporu projektům s pozitivním dopadem na klima.