4. 1. 2021
Aktuality
Příklady dobré praxe

Instalace LED osvětlení ve společnosti ABB

V letech 2018 až 2020 probíhal v areálu ABB s.r.o. rozsáhlý projekt výměny osvětlení za modernější, úspornější a šetrnější technologii LED. Osvětlení bylo vyměněno na ploše 30 770 m2 a přineslo úsporu spotřeby energie v hodnotě 1 048 MWh ročně.

Nová technologie také umožňuje regulaci intenzity osvětlení v návaznosti na denní světlo a menší produkci tepla, která se dále promítá do snížení nákladů spojených s letním provozem klimatizací. Vzhledem k jednoznačným pozitivním výsledkům plánuje společnost ABB navázat druhou etapou výměny svítidel na ploše 12 358 m2. Po jejím provedení bude novými typy svítidel osazeno 74 procent z celkové plochy výrobních hal (58 000 m2).