22. 2. 2022
Aktuality

Jak bude vypadat Nová Zbrojovka?

Nová Zbrojovka je nově vznikající čtvrť v brněnských Židenicích. Cílem a vizí Nové Zbrojovky je téměř nevyužitému brownfieldu na ploše větší než 22 hektarů navrátit život a vytvořit zde moderní plnohodnotnou městskou čtvrť, která poskytne kvalitní možnosti bydlení, pestrou nabídku služeb a nákupních, pracovních i odpočinkových příležitostí.

Výstavba navazuje na bohatou a silnou historii místa, a ve 4 původních objektech zachovává a obnovuje industriální architekturu, ale myslí především na budoucnost. Během následujících 10-15 let v ní vyroste až 2 500 bytů a 230 000 m2 kancelářských a komerčních ploch, ale také kulturně společenské centrum, kvalitní a udržitelná veřejná prostranství včetně nového náměstí pro rezidenty i širokou veřejnost, nová městská třída, základní škola i školky.

Už při rozvržení celého území, tak následně při přípravě každého bloku a objektu je věnováno spoustu úsilí a pozornosti tomu, aby bylo vše navrženo efektivně, s ohledem na udržitelnost a co nejšetrnější k životnímu prostředí. Principy cirkulární ekonomiky pak provází celý životní cyklus projektu. Velká část demoličního odpadu z původních objektů Zbrojovky byla recyklována a je znovu využívána při nové výstavbě.

Nové i rekonstruované budovy budou plnit ty nejvyšší standardy co se týče energetické náročnosti s využitím moderních technologií, jako jsou kvalitní obálka budovy, efektivní systémy vzduchotechniky, vytápění a chlazení s inteligentním systémem řízení, šetrné LED osvětlení. Střechy budou osázeny solárními panely, jejichž spojením dojde po dokončení projektu k vytvoření komunitní zelené elektrárny s výkonem až 4 megawatt-peaky energie. Všechny komerční budovy jsou tak budovány v energetické třídě A, a zároveň plní požadavky vyplývající z EU Taxonomy. V koncepci udržitelnosti celého areálu je také myšleno na důsledné hospodaření s dešťovými vodami a zelení, na veřejných prostranstvích jsou užívány prvky modro-zelené infrastruktury se stromořadími s dostatečným prostorem k zakořenění a v rámci každého bloku, resp. objektu nebudou chybět zelené střechy a retenční nádrže pro zadržování dešťové vody a její využití v rámci zelených vnitrobloků. Přístup společnosti NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o. je součástí celkového závazku CPI Property Group k udržitelnosti. A proč to dělají? Protože to stojí za to! Staví totiž nejen čtvrť, ale novou živou část Brna.