6. 5. 2021
Aktuality
Zajímavosti

Jak dokáže extenzivní zelená střecha zadržovat vodu?

Extenzivní zelená střecha je typ zelené střechy se suchomilnou vegetací, která dokáže snášet náročné až extrémní podmínky z pohledu expozice a povětrnosti, nedostatek živin a vláhy. Z rostlinných druhů na takové střeše převládají rozchodníky, suchomilné trávy a byliny, netřesky. Můžeme na nich vidět i různé druhy mechů. Zelené střechy efektivně hospodaří s dešťovými srážkami – dokáží je zadržovat, prosperovat z nich a jejich výparem ochlazovat okolí.

Nadace partnerství poskytla graf z roku 2020, který ukazuje, jak konkrétní extenzivní zelená střecha dokázala srážky zadržet.

Z grafu měření dvou konkrétních extenzivních střech je patrné, že „přetoky“ jsou závislé na ročním období. V létě ani z intenzivních srážek neodteče více než 50% (substrát je vyschlý a dost vody pojme). Konkrétně:

23.5. – 31 mm srážek během jednoho dne

18.-21.6. – 40 mm srážek během čtyř dní

3.-4.8. – 34 mm srážek během dvou dní

Jediné období, kdy se v rámci loňského roku dalo mluvit o úplné nasycenosti substrátu, bylo 10.-14.10., kdy během pěti dní spadlo skoro 68 mm srážek (a bylo chladněji, takže byl nižší odpar).

Z dlouhodobého hlediska dokáže zelená střecha s dešťovou vodou tedy konzistentně efektivně zacházet.

Zdroj: Nadace Partnerství