15. 8. 2023
Aktuality
Příklady dobré praxe

Jak lze šetrně nakládat se zdroji ve výrobě?

Využívání surovin ve společnosti Nitto Denko Czech, s. r. o., a její koncept cirkulární ekonomiky představují klíčové pilíře budoucnosti, protože umožňují aktivně chránit životní prostředí a zajistit dlouhodobě udržitelnost fungování společnosti. Na Černovických terasách firma vyrábí výztužné a tlumicí materiály pro automobily, a to z unikátního pryžového materiálu vlastní receptury, jehož základem jsou staré rozemleté pneumatiky.

Kvůli úspornému nakládání se zdroji se firma zaměřila na efektivní využití výrobní linky. V rámci modernizace instalovala senzory na automatické hlídání šířky a tloušťky materiálu, které přispěly k minimalizaci výrobního odpadu. Tato technická opatření byla doplněna o systémové prvky včetně standardizovaných postupů.

V roce 2022 Nitto Denko Czech v rámci principů cirkulární ekonomiky instalovalo mrazicí tunel, který slouží k opětovnému využití zbytkových odpadů. V mrazicím tunelu je zbytkový kompozitní odpad podchlazen, což umožňuje snadnou oddělitelnost jednotlivých vrstev. Část materiálu je zpětně využita ve výrobním procesu a další vrstvy původního odpadu jsou recyklovány.

Díky tomu v roce 2022 dosáhla společnost snížení množství odpadu o 33 % ve srovnání s rokem 2018, přestože v té době rozšířila své procesy o novou výrobní halu a navýšila celkový objem výroby.

Další důležitou surovinou, kterou je nutno chránit, je voda. Proto se firma rozhodla instalovat na všechny vodovodní baterie úsporné perlátory. Pitná voda už také není používána k údržbě zeleně v okolí budovy. Kde je to možné, výrobní technologie využívají uzavřené okruhy vody, čímž dochází nejen úsporám v oblasti spotřeby této cenné suroviny, ale také k redukci energie potřebné k příslušným úpravám fyzikálně-chemických parametrů vody. Díky těmto opatřením se snížila spotřeba vody o 17 %

Zdroj: Nitto Denko Czech s.r.o., Michal Repka, SHE Manager, SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT