25. 7. 2023
Aktuality
Zajímavosti

Jak město Brno přispělo ke snížení emisí prostřednictvím systému tříděného sběru odpadu

V roce 2022 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 24,5 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 376 tisíc domácností.

V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 902 970 tun CO2 ekvivalentu.

V tabulce a osvědčení jsou shrnuty výsledky za rok 2022, které město Brno dosáhlo, a tím přispělo ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Děkujeme i vám všem za zapojení do systému třídění a sběru komunálního odpadu v Brně.