5. 10. 2023
Akce
Aktuality

Jak se dýchá v Brně, aneb Máš šajnu o luftu ve štatlu?

Čapněte šalinu a ražte hodit čučku na výstavu! Mezi 20. zářím a 13. říjnem na vás čeká expozice s názvem vskutku brněnským: „Jak se dýchá v Brně aneb Máš šajnu o luftu ve štatlu?“ A kde výstavu najdet? V Urbancentru na Mečové 5!

Cílem projektu, na němž s městem Brnem spolupracuje i Masarykova univerzita, je zmapování imisní zátěže vybraných znečišťujících látek v ovzduší na území Brna, a to prostřednictvím akreditovaných mobilních měřicích stanic. Výzkum doplňuje měření kvality ovzduší také malými mobilními senzory, které u sebe nosili brněnští školáci.

Na základě výsledků výzkumu byl zpracován Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brna, který obsahuje návrhy relevantních opatření, jak omezit znečištění ovzduší či zmírnit jeho následky.

Pokud máte zájem setkat se s autory výstavy osobně, máte možnost! Ve středu 11. 10.  od 17 hodin proběhne přednáška ohledně výstavy s následnou diskuzí. Na přednášku není nutné se předem registrovat.