26. 10. 2022
Aktuality
Příklady dobré praxe

Jednorázové plastové krabičky na obědy nahradily nerezové misky

Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ pedagogická Brno a Cyrilometodějská církevní základní škola, obě sídlí na ulici Lerchova. Obědy odebírají ze školní kuchyně Biskupského gymnázia, které je vzdáleno asi jen 800 metrů. Protože kapacita školní kuchyně Cyrilometodějského gymnázia není pro obě školy dostačující, jsou obědy z Bigy dováženy.

Jedním ze čtyř jídel, které mají žáci a zaměstnanci obou škol na výběr, je oblíbený salát. Mnoho let se tento salát plnil do jednorázových plastových krabiček, které se po použití vyhazovaly. Postupně tento fakt začal vadit nejen pedagogům, ale i mnohým studentům. Někteří si dokonce z neekologických důvodů salát přestali objednávat, přestože to bylo jejich nejoblíbenější jídlo. Na tuto skutečnost upozorňovali stále intenzivněji. Bohužel ale vyřešit takový problém nebylo snadné. Bylo nutné tuto věc konzultovat s osobou zodpovědnou za plnění všech hygienických a dalších předpisů v kuchyni na Bigy a ta ač nerada, plány na změnu zhatila.

Nejdříve byl nápad k nahrazení jednorázových plastových krabiček skleněnými či porcelánovými miskami s uzávěry, ale tato varianta není přijatelná z důvodu možného vzniku mikrostřípků, které by se mohly vytvářet při převozu. V úvahu byly opakovaně použitelné plastové krabičky, ale ty jsou dle některých zdrojů zase ohroženy vznikem nevyčistitelných rýh po vidličkách. Svoji snahu však na škole nevzdali a navrhli misky z nerezu. Musel být splněn požadavek na tvar (nesměly být kulaté ani oválné), musely mít odpovídající objem (650 ml) a nesměly na nich být žádné drátěné klipy na zavírání (zachytávají se na nich nečistoty v myčce). 

Takovou krabičku skutečně našli! Nebyla z nejlevnějších, ale byla čtveratá, o objemu 650 ml a bez klipů! Za účelem jejich pořízení požádala škola o dotaci z rozpočtu města Brna z programu Ekovýchova pro rok 2022 a dotaci získala ve výši 80 tis. Kč. Z toho pořídila 300 kusů nerezových krabiček, na které ještě nechala vygravírovat logo školy.

Ještě zbývalo vyřešit poslední problém, a to zajistit, aby se krabičky neztrácely. Jmenovitě všem rodičům i žákům obou škol bylo písemně sděleno, že není dovoleno krabičky z jídelny odnášet a kdo si bude chtít vzít zbytek salátu domů nebo si ho dojíst během odpoledního vyučování, musí tak učinit pouze ve vlastní krabičce.

Žáci i pedagogové si rychle na nový režim servírování salátu zvykli. A ty, kteří za celým projektem stojí, pak nejvíce potěšilo, že jim chodí děkovné maily i od rodičů dětí oceňující nejen ekologičtější balení, ale také výchovný dopad tohoto řešení.

To však není jediná ekoaktivita. Na chodbách školy například najdete koše na bioodpad, v rohu školní zahrady zase dva kompostéry. Studenti už ví, co je to SWAP, jelikož tento výměnný bazar oblečení rovněž pořádají. Pustili se i do výroby látkových voskovaných ubrousků na svačinu, které umožňují další omezování plastů a sáčků nebo si šili látkové pytlíky na ovoce, zeleninu a pečivo.