9. 10. 2020
Aktuality
Příklady dobré praxe

JIC – podnikání dává smysl

Inovační agenturu JIC zřídily na jižní Moravě před sedmnácti lety společně Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Jejím úkolem bylo podpořit rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji. Od té doby se z ní stal jeden z nejvýraznějších hybatelů místního ekosystému. A je to bezesporu i zásluha JICu, že region patří mezi inovační lídry střední Evropy. S její podporou tu totiž vyrostlo hned několik místních firem v globálně úspěšné hráče.

Prostřednictvím podpory podnikatelů chce JIC přispívat k pozitivní změně společnosti a k řešení globálních výzev, jako je například kyberbezpečnost, stárnutí populace nebo klimatická krize. Své klienty proto vede k dlouhodobě udržitelnému podnikání z pohledu ekonomické úspěšnosti firmy, ale i dopadů na širší okolí, ve kterém působí.

JIC, jako veřejná agentura hospodařící s veřejným financemi, chce jít sama příkladem. V roce 2018 jako jedna z prvních institucí svého druhu úspěšně zrealizovala tendr na dodavatele energie, mezi jehož hodnoticími kritérii byl i povinný podíl obnovitelných zdrojů. Cílem veřejné zakázky byla dodávka šetrné elektrické energie s co nejvyšším podílem energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. Lepší hodnocení tak získaly nabídky od dodavatelů, kteří byli schopni prokázat, že určitá část portfolia pochází z obnovitelných zdrojů. JIC tak ukázal ostatním organizacím spolufinancovaným veřejnými zdroji, že lze kritéria takové veřejné zakázky postavit s ohledem na životní prostředí a zároveň v souladu s právními prostředím České republiky.

Prostřednictvím konkrétních kroků snižuje JIC i uhlíkovou stopu provozu areálu v Technologickém parku. Připravil energetickou studii, na jejíž implementaci v současné době pracuje. Realizovaná opatření agentuře pomohou šetřit energiemi a vodou. V rámci vozového parku provozuje auto na hybridní pohon a v areálu připravuje dobíječku pro elektromobily. Aktivní je i v oblasti osvěty – spolu s Institutem cirkulární ekonomiky a dalšími partnery vydala publikaci dobrých příkladů cirkulární ekonomiky v praxi Cirkulární Česko 2 a pořádá a podílí se na organizaci akcí spojených s tématem odpovědného nakládání se zdroji.