12. 12. 2023
Aktuality
Zajímavosti

Kdepak ty ptáčku hnízdo máš? V jedné z nově vyvěšených budek přece.

Sedmdesát ptačích budek. Přesně tolik rozmístí odborníci a zaměstnanci spřízněných organizací po městě Brně. Proč právě 70? Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR a ZOO Brno v letošním roce slaví přesně tolik let od svého vzniku. Ústřední hřbitov města Brna poté dvojnásobné jubileum, 140 let.

Přilákat ptactvo do ruchu velkoměsta, a ještě mu zde umožnit kvalitní život se stává rok od roku náročnější. Nejen málo stromů, ale i málo vody, automobilová doprava i mnoho velkých skleněných ploch má za následek snižování počtu ptáků ve městech. Jedním z hlavních problémů je ubývání tzv. doupných stromů, které ptáci využívají ke hnízdění. Ty jim mají nahradit právě zmíněné ptačí budky. Klasické ptačí budky, které známe, odborníci nazývají sýkorníky. Díky svým rozměrům se jedná o univerzální budku a mohou ji osidlovat různé druhy dutinových ptáků, hlavně pěvci. Několik rozmístěných budek budou i tzv. šoupálkovníky, které mají netradičně vletový otvor na zadní straně budky.

Hlavním cílem akce je nejen oslavit významná výročí vzniku ústavu Akademie věd, ZOO Brno a Ústředního hřbitova města Brna, ale i pomoci ke zvětšení populací volně žijících ptáků na území města Brna. Vhodná místa pro umístění budek jsou lesoparky, parky, břehy řek nebo právě zmíněný hřbitov, kde byla již před několika lety rozmístěna krmítka. Ta nyní doplní i ptačí budky. Umístění budek v městské části Brno-Komín bude ve spolupráci s Odborem životního prostředí města Brna navazovat na nově vznikající naučnou stezku #PripravBrno, kterou budou moci občané navštívit již v příštím roce. Bude poukazovat na různá adaptační či mitigační opatření.