6. 8. 2020
Aktuality
Zajímavosti

Kurz na téma klimatická změna

Chcete se dozvědět něco více o změně klimatu? Máte možnost si bezplatně projít online kurzem, ve kterém naleznete videa s odborníky z přírodovědné i společenskovědní oblasti. Dílčí témata související se změnou klimatu vám přiblíží z různých úhlů pohledu. Kurz je pojat interaktivně včetně zpětné vazby formou testovacích otázek. Jednotlivé kapitoly jsou vždy zakončeny souhrnem tipů a dalších doplňujících zdrojů pro pedagogy, pro které je tento výukový kurz určen primárně.

Kapitoly kurzu:
1.      Co víme a nevíme o změně klimatu?
2.      Proč se mění klima?
3.      Proč je změna klimatu tak složitá?
4.      Změna klimatu v globálních souvislostech.
5.      Jak lidstvo řeší změnu klimatu?
6.      Česko a změna klimatu.
7.      A co na to já, občan?
8.      Jak komunikovat změnu klimatu žákům a proč je to důležité?

Po projití všech kapitol kurzu a vyplnění závěrečného testu získáte osvědčení o absolvování. Přihlášení je možné ZDE