13. 9. 2022
Aktuality
Příklady dobré praxe

Kvalitní příprava obce na klimatickou změnu může přinést i výhodnější pojistné podmínky

Brněnský spolek Voda, lidé, krajina vyvinul speciální metodiku, která má pomoci obcím řešit nebezpečí nepravidelných srážek. V rámci spolupráce s pojišťovnou Kooperativa mohou obce chránit majetek a lépe čelit škodám způsobeným záplavami v důsledku přívalových dešťů.

Společný projekt se dostal do finále letošního ročníku cen SDG´s v oboru Změna klimatu a členové týmu Voda, lidé, krajina se chystají předstoupit před porotu.

Obce, které se zapojí do prevenčního pilotního projektu, získají od Nadace Kooperativa prostředky na pořízení odborné studie – Generelu Voda, lidé, krajina. Její součástí je mapa zranitelnosti a konkrétní návrhy opatření pro lepší hospodaření s vodou vytvořené na základě podrobné analýzy vodních poměrů, geologických podmínek a dalších oblastí. Opatření jsou prakticky rozdělena do tří priorit podle situace v obci. V první skupině jsou opatření, která lze realizovat do jednoho roku od rozhodnutí je zrealizovat. Druhá kategorie zahrnuje úpravy vyžadující alespoň dva nebo tři roky příprav převážně v administrativní rovině. Opatření z třetí sady jsou dlouhodobější a zpravidla je třeba řešit majetkoprávní vztahy.

„Studii, které říkáme generel, má obcím sloužit jako zásobník opatření, z něhož mohou vybrat, co chtějí realizovat. Důležitá je podle nás pro obce praktická proveditelnost a možnost okamžitě začít,“ vysvětluje výhody generelu projektový manažer spolku Jaroslav Halamíček. Obce v rámci spolupráce s Kooperativou získají i odborné poradenství v oblasti dotací, z nichž lze většinu opatření podpořit, a také v oblasti projekční přípravy a realizace konkrétních krajinotvorných opatření. Spolek Voda, lidé, krajina navrhuje opatření blízká přírodě, často navrací do původního stavu místa zničená například kolektivizací.

Projekt spolupráce s Kooperativou je designován ve spolupráci se společností Pábení, kde spolek Voda, lidé, krajina v něm vystupuje jako odborný garant navrhovaných opatření. Standardní metodika spolku, která byla vypracovaná pro Generel,  byla upravena pro potřeby Risk managementu pojišťovny, aby bylo možné reálně definovat účinnosti jednotlivých opatření při N-letosti záplavy.

Společný projekt spolku Voda, lidé, krajina a Kooperativy ocenila Asociace společenské odpovědnosti v rámci Cen SDGs 2022, kdy se projekt probojoval do finále soutěže Cen SDGs 2022 a je posuzován odbornou porotou v boji o titul SDG´s v oblasti Změna klimatu.

Projekt má pro obce reálný význam a přináší konkrétní pomoc v péči o krajinu, která má praktické uplatnění i pro občany obce ve zmírnění dopadů změn klimatu. Vizí spolku Voda, lidé, krajina je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku.

Od 20. září se budete moci zapojit do veřejného hlasování ZDE.