7. 4. 2021
Aktuality

Lesy města Brna vysází v průběhu dvou let 2,7 mil. stromků

Není žádnou novinkou, že po kůrovcové kalamitě musí být z lesa vytěženo množství napadených stromů. Na řadě míst tak vznikají holiny, které musí být nově osazeny. V průběhu dvou let vysází Lesy města Brna, a.s. 2,7 mil. stromků do našich brněnských městských lesů.

Obnova lesních porostů byla před kůrovcovou kalamitou zaměřena na využití potenciálu původních porostů s maximálním využití přirozené obnovy. Přirozenou obměnu však není možné aplikovat na lesní porosty, jež byly zničeny kůrovcovou kalamitou, se kterou bojujeme v našich lesích již téměř tři roky. Pro zamezení degradace půdy a likvidace lokálního biotopu je nutné vzniklé holiny zalesnit v co nejkratší možné době.

Proto v roce 2020 Lesy města Brna vysázeli na 160 ha kalamitních holinách téměř 1,3 mil. sazenic lesních dřevin. „Při obnově se snažíme, aby nově založené porosty byly složeny z druhově různorodých dřevin a vysázeny na vhodné stanoviště. V roce 2021 by to mělo být rekordních 1,4 mil sazenic na 200 hektarech,“ řekl ředitel Lesů města Brna, Ing. Jiří Neshyba.

Cílem je plochy zasažené kůrovcovou kalamitou v co nejkratším čase vytěžit, obnažené větší plochy pokrýt dřevní štěpkou z těžebních zbytků, aby se snížil odpar vody a vytvořily se ideální podmínky pro růst nového lesa, který se sází do jednoho roku od vytěžení. Zhruba 70 % nových stromků tvoří melioračně zpevňující dřeviny, což jsou většinou listnaté dřeviny a tyto plochy je nutné z důvodu ochrany před okusem zvěří oplotit. V loňském roce bylo postaveno 88 km oplocenek a v roce 2021 by to mělo být 94 km. Je to tedy jako oplotit za dva roky dálnici až před Prahu. Ke kvalitě sazenic lesních dřevin velmi přispívá to, že v našich lesích jsou uznané lesní porosty nebo i jednotlivé stromy lesních dřevin pro sběr osiva téměř všech druhů. V lesních školkách pod Babím lomem se následně pěstuje z posbíraného osiva kvalitní sadební materiál.

K největší kůrovcové kalamitě v dějinách Česka se v loňském roce přidala ještě covidová pandemie, která částečně ochromila práceschopnost zaměstnanců. O to větší dík patří všem lesníkům, kteří svými heroickými výkony zvládají několikanásobně navýšené množství práce v lese, která nepočká a musí se stihnout ve velmi krátkém termínu. Kalamita má pro les i další vedlejší důsledky. Cesty jsou lesní technikou neúměrně namáhané, protože kůrovcové dřevo se musí z lesa odvést dříve než z pokáceného dřeva vylétne kůrovec. Návštěvníci lesa by měli mít trpělivost a být ohleduplní při setkání s technikou i návštěvou postižených lokalit. Doufejme, že stávající situace nebude trvat dlouho a velmi brzy i tato místa budou pro návštěvníky zase oázou klidu a pohody.

Zdroj, foto: FB Lesy města Brna, a.s.