8. 11. 2022
Aktuality
Příklady dobré praxe

Magnus Regio a jeho oblasti udržitelnosti

Brněnská společnost Magnus Regio zastoupená ředitelkou Magdou Slaninovou svoji cestu k udržitelnosti realizuje již řadu let. A jak sama paní ředitelka uvedla, není o čem váhat „Když jsme se u nás ve firmě dozvěděli o chystaném Memorandu o dlouhodobé spolupráci z hlediska snížení emisí CO2, reakce byla jasná a jednohlasná. Jdeme do toho!“

I když se Magnus Regio řadí do kategorie malých firem, svoji činností, a to jak z hlediska firmy, tak samotných jednotlivců, naplňují hned několik bodů zmiňovaného memoranda.

Jako tým společnost organizuje odborná setkání a konference na témata, kde udržitelnost hraje klíčovou roli – odpadové hospodářství, cirkulární ekonomika, životní prostředí či efektivní hospodaření s vodou. Tématům se dále věnujeme v našem magazínu Moravské hospodářství, na jehož stránkách se k memorandu hrdě hlásíme a dále ho propagujeme. Cílovou skupinou jsou představitelé měst a obcí a také odborných firem. Magnus Regio je i hrdým patronem vzrostlé lípy srdčité v městském parku pod Petrovem.

Ve vztahu k udržitelnému rozvoji se také osobně angažují zaměstnanci firmy – tříděním odpadu, účastí na akcích vysazování zeleně v okolí svého bydliště, kompostováním, osvětou mladé generace i bezprostředního okolí ve vztahu k životnímu prostředí, podporou nemotorové dopravy a dalšími malými kroky ve svém osobním životě. Jak na závěr ředitelka společnosti zmínila „Nemusíme přece hned změnit svět, stačí začít u sebe … ostatně to je přece ta správná cesta, jak přispět ke změně myšlení celé společnosti.“