27. 6. 2024
Aktuality
Co dělá Brno

Město Brno i v letošním roce přispělo ke snížení emisí díky systému tříděného sběru odpadu

V roce 2023 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 26,5 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 426 tisíc domácností.

Díky systému tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM došlo ke snížení emisí o 999 054 tun CO2 ekv. (z toho 428 916 tun biogenního a 570 138 tun fosilního CO2 ekv.)*.

Pozn: Uvedené úspory a snížení představují emise a energie, kterým se předešlo nahrazením primární suroviny surovinou druhotnou.