1. 2. 2021
Aktuality
Co dělá Brno

Město začne ve spolupráci se SAKO Brno vyrábět a podporovat energii z obnovitelných zdrojů

Rada města Brna na zasedání dne 27. ledna udělila koncernový pokyn na realizaci fotovoltaických a fototermických systémů na území města. Projekt dostala na starost městská společnost SAKO Brno, a.s.

„V roce 2017 přistoupilo město Brno k Paktu starostů a primátorů a zavázalo se tak snížit do roku 2030 emise CO2 o 40 %. Následně jsme vypracovali Akční plán udržitelné energetiky a klimatu, tzv. SECAP, ve kterém jsou popsána možná opatření vedoucí ke snižování produkce CO2. Mezi nimi je i větší využívání energie z obnovitelných zdrojů. Připravili jsme proto na úrovni města projekt, jehož cílem je instalace slunečních elektráren na vhodné budovy ve městě. Rádi bychom, aby se zapojil i soukromý sektor a přidal se ke snahám města,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.


Rozvojem instalací fotovoltaických systémů ve městě je pověřena městská společnost SAKO Brno. Hlavním cílem je zvýšit výrobu fotovoltaické energie, výstavbu a koordinaci projektů, a to včetně přípravy dokumentace a zajištění financování dílčích investic.


„Jdeme cestou podpory zelené energie vyrobené na brněnských střechách, a to nejen na budovách ve vlastnictví města, ale i těch v soukromém vlastnictví. Počítáme s tím, že od brněnských vlastníků fotovoltaických technologií budeme vykupovat energii za obvyklou výkupní cenu. Neméně důležitou součástí projektu je spolupráce s magistrátními odbory, které mají na starost správu budov nebo výstavbu, s cílem využívat chytrá řešení v nakládání s energií,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.


„Naším záměrem je výstavba agregačního bloku, který pokryje desítky výrobních míst. V tuto chvíli máme již vytipováno přes 100 budov o celkové ploše střech přes 120 tisíc m, které budeme posuzovat podle jejich ekologického a ekonomického přínosu. Jedná se o budovy subjektů napojených na centrální energetický management Odboru životního prostředí MMB,“ doplnil Filip Leder, předseda představenstva společnosti SAKO Brno a vyzdvihl, že projekt fotovoltaických systémů na nevyužitých střechách budov nezabírá cenné plochy zeleně či orné půdy.

Zdroj: Tiskové středisko MMB