22. 4. 2021
Aktuality
Zajímavosti

Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu

Metodika věnující se udržitelnému hospodaření s dešťovou vodou nabízí stručný, ale komplexní úvod do problematiky, přehled možných opatření a jejich přínosů, podporu při plánování a procesních postupech vedoucích k realizaci opatření, s důrazem na koncepční a mezioborový přístup.

Městský systém hospodaření s dešťovou vodou a s ním související prvky modrozelené infrastruktury pozitivně ovlivňují městské prostředí a jeho mikroklima, odlehčují stokové sítizlepšují kvalitu života obyvatel. Vytvářejí příjemné místo k pobytudávají životní prostor rostlinám a živočichům. S častějším výskytem letních veder, suchých měsíců či naopak přívalových dešťů postihujících česká města získávají tato témata pozornost. 

Metodika je určena především starostům a  voleným zástupcům měst a pracovníkům městské samosprávy. Mohou jí využít i úřady vykonávající v  přenesené působnosti státní správu. Zajímavá však může být i pro veřejnost, která si díky ní může vytvořit lepší představu o  výhodách zadržování dešťové vody, územním plánování, veřejné výstavbě či důležitosti kvalitního veřejného prostoru.

Metodiku zpracovala dvě vědeckovýzkumná centra ČVUT UCEEB a UJEP IEEP a můžete si jí celou stáhnout ZDE.