20. 9. 2023
Aktuality

Mezinárodní den bez aut připadá na pátek 22. září

Evropský den bez aut iniciovala Evropská komise v roce 2000 a je vyvrcholením Evropského týdne mobility a patří k významným evropským dnům v ochraně životního prostředí. Akce má stálý termín – 22. září. Hlavním záměrem kampaně je upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení – podporu veřejné dopravy silniční i železniční, budováni cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší atp. Zapojit se může každý z nás třeba tím, že pro svou cestu místo auta zvolí chůzi, kolo, či veřejnou dopravu.

22. září - Den bez aut

V Česku se se svými akcemi na podporu udržitelné a aktivní mobility zapojuje také celá řada organizací, například Pěšky do školy, zářijová výzva Do práce na kole, Výzva 10 000 kroků nebo sousedské slavnosti Zažít město jinak.

Odpovědný přístup k environmentální výchově na ZŠ Sirotkova

Do akce se zapojila například i základní škola na Sirotkové v Brně, která se snaží své žáky vést k povědomí a zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí a ukázat jim, že chování a činnost každého jedince je důležitá. Den bez aut ve škole probíhá, stejně jako loni, každou první středu v měsíci. Výjimkou je právě měsíc září, kdy se škola zapojí do Mezinárodního dne bez aut, tedy pátek 22. září. Děti, které nepřijedou ke škole autem čeká u vchodu i malá odměna a přivítání od členů žákovského parlamentu.